Skoleledere

 • DLF: Giv mulighed for lokal beslutning om aflysning af valgfagsprøver

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/dlf-giv-mulighed-for-lokal-beslutning-om-aflysning-af-valgfagsproever 11. januar 2022

  Danmarks Lærerforening vil give mulighed for, at man lokalt kan beslutte, om man skal afvikle prøver i valgfagene.

 • Jobsamtalen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/jobsoegning/jobsamtalen 3. marts 2020

  Til samtalen kan du uddybe din jobansøgning. Din a-kasse kan hjælpe dig med at forberede dig.

 • Ansat ved vikarbureau

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-det-private/ansat-ved-vikarbureau 22. november 2021

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som vikar i folkeskolen ansat ved et vikarbureau.

 • Arbejdets tilrettelæggelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/frie-fagskoler/arbejdets-tilrettelaeggelse 3. oktober 2013

  Her kan du læse om, hvordan din arbejdstid tilrettelægges. Det drejer sig om de planlægningsdokumenter, du har krav på, samt muligheden for at din tillidsrepræsentant kan aftale akkorder på dele af skoletiden

 • Undervisning tilpasset den enkelte

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/undervisning-tilpasset-den-enkelte 25. maj 2017

  Selvom undervisningsdifferentieringen har været et bærende princip i folkeskolen siden 1993, er der fortsat behov for at fremme rammer og kompetencer, der sikrer, at alle elever modtager en undervisning, der er tilpasset deres behov og forudsætninger.

 • UU-Vejleder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/uu-vejleder 18. september 2019

  Her kan du læse om arbejdstiden for vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Artiklen orienterer også om vilkårene for vejledere, der samtidig underviser i folkeskolen.

 • Arbejdets tilrettelæggelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/private-gymnasiers-grundskoler/arbejdets-tilrettelaeggelse 3. oktober 2013

  Her kan du læse om, hvordan din arbejdstid tilrettelægges. Det drejer sig om hvilke planlægningsdokumenter, du har krav på, samt muligheden for at din tillidsrepræsentant kan aftale akkorder på dele af skoletiden

 • Trivsel blandt alle elever

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/trivsel-blandt-alle-elever 25. maj 2017

  Alle elever har ret til at trives i skolen og til en hverdag uden mobning. Elevernes trivsel hænger tæt sammen med deres faglige udbytte af undervisningen. Derfor forudsætter trivsel blandt alle elever både en social og en faglig indsats

 • En individuel plan for elever med særlige behov

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/en-individuel-plan-for-elever-med-saerlige-behov 25. maj 2017

  Det er afgørende for en vellykket inklusion af en elev med særlige behov, at der ligger en handleplan for eleven. Det skaber også tryghed hos den inkluderede elev, de øvrige elever samt klassens forældre.

 • DLF: Tre gode grunde til at afskaffe nationale test for alle årgange

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/august/dlf-tre-gode-grunde-til-at-afskaffe-nationale-test-for-alle-aargange 23. august 2019

  De nationale test påvirker børnene negativt og skal afskaffes - ikke blot for de yngste klassetrin, men for alle elever, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg i JP.


 • Her vises 31 til 40 ud af 66

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner