Studerende

 • Generelt om læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/laereruddannelsen/generelt-om-laereruddannelsen 13. januar 2016

 • Studerende

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/studerende 18. marts 2019

 • Fraktioner

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/skjult_fraktioner 2. august 2017

  DLF's medlemmer er inddelt i fraktioner, afhængigt af deres ansættelsesform.

 • Legat for ernærings- og husholdningsøkonomer m.fl.

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/understoettelseskassen-og-legat/legat 4. april 2019

  Ingefred Juul Andersens legat til ernærings- og husholdningsøkonomer og PB i ernæring og sundhed.

 • Pædagoguddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/paedagoguddannelsen 15. marts 2019

  En ny bekendtgørelse om pædagoguddannelsen trådte i kraft i august 2014

 • Åbent brev til ministeren: Stop besparelser på uddannelsesområdet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/november/brev-til-ministeren-stop-de-varslede-besparelser-paa-uddannelsesomraadet 2. november 2016

  DLF-formand Anders Bondo Christensen har sammen med formændene for BUPL og Dansk Sygeplejeråd i dag sendt et brev til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs om de varslede besparelser på professionshøjskolerne.

 • Kom med på Lærermødet 2018

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/april/laerermoedet-ryslinge 6. april 2018

  Kom med, når lærere, forskere og andre skolefolk samles på Ryslinge Højskole 4.-8. juli til fem dage med debat om skolens udvikling, lærerens rolle og meget mere.

 • Bondo: Læreruddannelsen skal opgraderes

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/juli/bondo-laereruddannelsen-skal-opgraderes 28. juli 2017

  Mens flere kommuner har problemer med at rekruttere lærere, er det problematisk, at vi ser ledige pladser på landets læreruddannelser. Et løft af uddannelsen vil kunne tiltrække flere dygtige studerende, mener Anders Bondo Christensen, formand for DLF.

 • Gør læreruddannelsen femårig, så vi sikrer dygtige lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/marts/goer-laereruddannelsen-femaarig-saa-vi-sikrer-dygtige-laerere 11. marts 2019

  Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver DLF's Jeanette Sjøberg, Charlotte Ipsen og Steen Simonsen i en kronik i Information.

 • Husk også UMV (undervisningsmiljøvurdering)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv/husk-ogsaa-umv 3. oktober 2013


 • Her vises 1 til 10 ud af 43

  1 2 3 4 5

Udvalgte emner