Studerende

 • Generelt om læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/laereruddannelsen/generelt-om-laereruddannelsen 13. september 2019

  Som lærer kan du være med til at forme fremtiden for den næste generation. Læreruddannelsen giver dig faglig og pædagogisk indsigt, gode samarbejdsevner og udvikler dig som menneske.

 • Studerende

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/studerende 6. december 2021

 • Ny fælles front for læreruddannelsen: Mere undervisning, bedre praktikker og en betydelig investering er nødvendig

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/ny-faelles-front-for-laereruddannelsen-mere-undervisning-bedre-praktikker-og-en-betydelig-investering-er-noedvendig-for-en-bedre-laereruddannelse 25. november 2021

  DLF, LL, KL og Danske Professionshøjskoler er kommet med deres anbefalinger til, hvordan en bedre læreruddannelse kan skrues sammen. Parterne går ligeledes sammen om alliancen "Sammen om læreruddannelsen", som løbende skal følge op på, at anbefalingerne bliver realiseret ved en eventuel vedtagelse.

 • Fraktioner

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/skjult_fraktioner 2. august 2017

  DLF's medlemmer er inddelt i fraktioner, afhængigt af deres ansættelsesform.

 • Legat for ernærings- og husholdningsøkonomer m.fl.

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/understoettelseskassen/legat 23. november 2021

  Ingefred Juul Andersens legat til ernærings- og husholdningsøkonomer og PB i ernæring og sundhed.

 • Pædagoguddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/paedagoguddannelsen 15. marts 2019

  En ny bekendtgørelse om pædagoguddannelsen trådte i kraft i august 2014

 • Husk også UMV

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv/husk-ogsaa-umv 17. februar 2021

  Alle skoler og uddannelsessteder skal lave en undervisningsmiljøvurdering hvert tredje år. Det er ledelsens ansvar at vurderingen gennemføres, men opgaven vil ofte ligge sammen med APV'en og dermed være en opgave for arbejdsmiljøorganisationen.

 • Praktik i læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/praksis-i-laereruddannelsen 15. januar 2021

  Koblingen mellem teori og praksis i læreruddannelsen skal styrkes. Danmarks Lærerforening har vedtaget 8 pejlemærker, som skal styrke koblingen mellem teori og praksis i læreruddannelsen

 • Gør læreruddannelsen femårig, så vi sikrer dygtige lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/marts/goer-laereruddannelsen-femaarig-saa-vi-sikrer-dygtige-laerere 11. marts 2019

  Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver DLF's Jeanette Sjøberg, Charlotte Ipsen og Steen Simonsen i en kronik i Information.

 • Debat: Her er fem konkrete bud på en ny og mere ambitiøs læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/debat-her-er-fem-konkrete-bud-paa-en-ny-og-mere-ambitioes-laereruddannelse 2. december 2021

  I dette debatindlæg kommer Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF, Caroline Holdflod Nørgaard, forperson for LL, Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, og Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler, med deres fem bud på en mere ambitiøs læreruddannelse.


 • Her vises 1 til 10 ud af 44

  1 2 3 4 5

Udvalgte emner