Tillidsrepræsentanter

 • TR's rolle

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-rolle 1. juli 2015

  Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant og skal bl.a. modtage og videregive informationer fra foreningen. Du har opgaver som tillidsvalgt og er talsperson for dine kollegaer over for ledelsen.

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter 1. juli 2015

 • OK18: Undtaget fra lockout

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/marts/ok18-undtaget-fra-lockout 13. marts 2018

  Danmarks Lærerforening har fra LC modtaget arbejdsgivernes varsel om lockout og blokade, der har virkning fra dagens begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

 • Tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/tillidsrepraesentanter 15. marts 2019

 • Tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/tillidsrepraesentanter 15. marts 2019

 • TR-uddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-uddannelsen 1. juli 2015

  Nyvalgte tillidsrepræsentanter deltager på foreningens TR-uddannelse. Uddannelsen revideres løbende, så den bedst muligt klæder dig på til hvervet som tillidsrepræsentant. Seneste større revision var i 2015/2016. Uddannelsen består af 4 moduler.

 • DLF støtter de ansatte i DSB

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/april/dlf-stoetter-de-ansatte-i-dsb 5. april 2019

  Danmarks Lærerforening har offentliggjort nedenstående støtteerklæring til de ansatte i DSB.

 • AMR's samarbejde med TR

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/amrs-samarbejde-med-tr 3. oktober 2013

 • Hold dig opdateret om OK18

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/februar/hold-dig-opdateret-om-ok18 21. februar 2018

  Foreningen har indkaldt kredsformændene til en orientering om den aktuelle OK18-situation. Medlemmer, der ønsker informationer om forhandlingerne, kan tage fat i deres tillidsrepræsentant eller den lokale kreds.


 • Her vises 1 til 10 ud af 111

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Udvalgte emner