Tillidsrepræsentanter

 • TR's rolle

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-rolle 1. juli 2015

  Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant og skal bl.a. modtage og videregive informationer fra foreningen. Du har opgaver som tillidsvalgt og er talsperson for dine kollegaer over for ledelsen.

 • Fælles brev om nødvendige tilpasninger ved fysisk undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/faelles-brev-om-noedvendige-tilpasninger-ved-fysisk-undervisning 20. januar 2021

  Foreningen har sammen med Børne- og Undervisningsministeren samt alle interessenterne på skoleområdet sendt et fælles brev til specialskoler og kommuner.

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter 1. juli 2015

 • Tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/tillidsrepraesentanter 5. maj 2021

 • Tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/tillidsrepraesentanter 1. november 2021

 • TR-uddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-uddannelsen 1. juli 2015

  Nyvalgte tillidsrepræsentanter deltager på foreningens TR-uddannelse. Uddannelsen revideres løbende, så den bedst muligt klæder dig på til hvervet som tillidsrepræsentant. Seneste større revision var i 2015/2016. Uddannelsen består af 4 moduler.

 • DLF støtter de ansatte i DSB

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/april/dlf-stoetter-de-ansatte-i-dsb 5. april 2019

  Danmarks Lærerforening har offentliggjort nedenstående støtteerklæring til de ansatte i DSB.

 • Fælles brev med KL og Skolelederne om implementeringen af A20

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/faelles-brev-med-kl-og-skolelederne-om-implementeringen-af-a20 22. januar 2021

  DLF, KL og Skolelederforeningen har d. 22. januar udsendt et fælles brev om implementeringen af A20. Brevet er sendt til skolechefer, lærerkedse, skoleledelser og tillidsrepræsentanter. Læs indholdet af det fælles brev.

 • AMR's samarbejde med TR

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/amrs-samarbejde-med-tr 1. november 2021


 • Her vises 1 til 10 ud af 71

  1 2 3 4 5 6 7 8

Udvalgte emner