Tillidsrepræsentanter

 • TR's rolle

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-rolle 1. juli 2015

  Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant og skal bl.a. modtage og videregive informationer fra foreningen. Du har opgaver som tillidsvalgt og er talsperson for dine kollegaer over for ledelsen.

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter 1. juli 2015

 • Fælles brev om nødvendige tilpasninger ved fysisk undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/faelles-brev-om-noedvendige-tilpasninger-ved-fysisk-undervisning 20. januar 2021

  Foreningen har sammen med Børne- og Undervisningsministeren samt alle interessenterne på skoleområdet sendt et fælles brev til specialskoler og kommuner.

 • Tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/tillidsrepraesentanter 5. maj 2021

 • Tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/tillidsrepraesentanter 1. november 2021

 • TR-uddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-uddannelsen 1. juli 2015

  Nyvalgte tillidsrepræsentanter deltager på foreningens TR-uddannelse. Uddannelsen revideres løbende, så den bedst muligt klæder dig på til hvervet som tillidsrepræsentant. Seneste større revision var i 2015/2016. Uddannelsen består af 4 moduler.

 • Fælles brev med KL og Skolelederne om implementeringen af A20

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/faelles-brev-med-kl-og-skolelederne-om-implementeringen-af-a20 22. januar 2021

  DLF, KL og Skolelederforeningen har d. 22. januar udsendt et fælles brev om implementeringen af A20. Brevet er sendt til skolechefer, lærerkedse, skoleledelser og tillidsrepræsentanter. Læs indholdet af det fælles brev.

 • AMR's samarbejde med TR

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/amrs-samarbejde-med-tr 1. november 2021

 • Tjenstlig samtale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/tjenstlig-samtale 18. september 2020

  Hvis du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale, er din leder formentlig utilfreds med noget. Du bør hverken møde uforberedt eller komme alene. Tag tillidsrepræsentanten eller en anden med som bisidder.


 • Her vises 1 til 10 ud af 68

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner