Tillidsrepræsentanter

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe 1. juli 2022

  Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og henvisning til psykolog eller psykoterapeut.

 • Kom til konference om bæredygtige lærerstartsordninger

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/kom-til-konference-om-baeredygtige-laererstartsordninger 24. oktober 2022

  Danmarks Lærerforening og VIA UC inviterer til to konferencer i hhv. København d. 15. november og Silkeborg d. 16. november 2022.

 • Ny start

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/ny-start 29. april 2020

  Som en del af det samlede forlig ved OK18 indgik de centrale parter i KL og Danmarks Lærerforening et fælles ”Ny Start”-samarbejde med det formål at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder og sikre undervisning af høj kvalitet.

 • Det private område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/private-overenskomster-og-aftaler 23. januar 2020

  Aftaler og overenskomster på det private område

 • Elevernes trivsel og arbejdsmiljøet bør være topfokus ved genåbning af skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/elevernes-trivsel-og-arbejdsmiljoeet-boer-vaere-topfokus-ved-genaabning-af-skolen 1. februar 2021

  Danmarks Lærerforening glæder sig over, at der er stort fokus på elevers og læreres arbejdsmiljø ved genåbningen af skolen, samt at bekendtgørelsen om nødundervisning gælder resten af skoleåret. Regeringen bør ifølge foreningen også se på muligheden for at tilføre ekstra midler til at ansætte flere lærere den kommende tid.

 • OK-forlig for 500.000 kommunalt ansatte er på plads

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/ok-forlig-for-500000-kommunalt-ansatte-er-paa-plads 15. februar 2021

  Forhandlingsfællesskabet har i dag indgået et 3-årigt forlig, der forbedrer reallønnen for de kommunalt ansatte.

 • Bliv aktiv som tillidsvalgt på din skole eller i din lokale lærerkreds

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/bliv-aktiv-i-dlf 9. maj 2022

  Overvejer du at stille op til en tillidspost? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det vil sige at være tillidsvalgt? Så læs med her!

 • Statslige overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/statslige-overenskomster-og-aftaler 7. oktober 2022

  De statslige overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i staten

 • Bliv klogere på overenskomster

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/bliv-klogere-paa-overenskomster 13. november 2017

  Bliv klogere på, hvad en overenskomst er og læs mere om forhandlingssystemet.


 • Her vises 11 til 20 ud af 69

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner