Tillidsrepræsentanter

 • Organisationen

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen 2. september 2022

  Her kan du læse om foreningens struktur, økonomi, statistik om vores godt 90.000 medlemmer, sekretariatets opbygning, regler for god sagsbehandling og vilkår for hovedstyrelsen.

 • Faglige foreninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/faglige-foreninger 17. juni 2021

  De faglige foreninger i gruppe 1 er for særlige stillingskategorier i folkeskolen, og gruppe 2 er foreninger knyttet til fagene.

 • Lærere stemmer klart ’ja’ til ny arbejdstidsaftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/laerere-stemmer-klart-ja-til-ny-arbejdstidsaftale 1. september 2020

  Med 67,2 procent af de afgivne stemmer har Danmarks Lærerforening godkendt den nye arbejdstidsaftale. Aftalen faldt på plads med KL den 11. august.

 • Brev fra ministeren og KL: Vigtigt med fokus på hygiejne og sikkerhed på skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/brev-fra-ministeren-og-kl-til-alle-landets-skoler 2. november 2020

  Lærerne skal være trygge ved at gå på arbejde, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen i fælles brev til alle landets skoler.

 • Kommunerne og lærerne enige om en ny arbejdstidsaftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/august/kommunerne-og-laererne-enige-om-en-ny-arbejdstidsaftale 11. august 2020

  Efter måneders forhandlinger har KL og Lærernes Centralorganisation indgået en aftale, der nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendelse i KL’s bestyrelse.

 • Medlemsundersøgelse: Alt for få kender til retningslinjer om forebyggelse af seksuel chikane

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/medlemsundersoegelse-alt-for-faa-kender-til-retningslinjer-om-forebyggelse-af-seksuel-chikane 10. november 2020

  Syv ud af ti lærere kender ikke til retningslinjerne om forebyggelse af seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Undersøgelsen viser også, at kun 4,1 procent af de adspurgte har oplevet seksuel chikane.

 • Enighed om ny arbejdstidsaftale på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/enighed-om-ny-arbejdstidsaftale-paa-det-statslige-omraade 5. januar 2021

  Efter flere måneders forhandling er parterne blevet enige om en ny aftale om arbejdstiden for underviserne på det statslige område. Aftalen vil indgå som en del af det samlede OK21-resultat.

 • OK21: Statens ansatte er sikret reallønnen i et 3-årigt forlig

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/statens-ansatte-er-sikret-realloennen-i-et-3-aarigt-forlig 7. februar 2021

  Der er indgået aftale for medarbejdere i staten. Aftalen sikrer reallønnen og viderefører reguleringsordningen, så lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling.

 • Danmarks Lærerforening: Vigtigt med en forsigtig genåbning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/danmarks-laererforening-vigtigt-med-en-forsigtig-genaabning 24. februar 2021

  Vi skal åbne skolen sikkert. Derfor bakker Danmarks Lærerforening op om regeringens køreplan for den delvise genåbning af blandt andet folkeskolen.

 • Lærere og skoleledere i fælles vaccineopråb

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laerere-og-skoleledere-i-faelles-vaccineopraab 12. marts 2021

  Regeringen vil ændre vaccinestrategi, så man fremadrettet alene vaccinerer efter alder. Både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen mener ikke, at det er rimeligt.


 • Her vises 21 til 30 ud af 69

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner