Tillidsrepræsentanter

 • Enighed om OK21-aftale for lærerne i staten

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/enighed-om-ok21-aftale-for-laererne-i-staten 16. marts 2021

  Parterne er nået til enighed om en treårig overenskomst for lærerne på det statslige område. Dermed er alle tre områder afsluttet og skal nu til urafstemning blandt medlemmerne.

 • Danmarks Lærerforening har sikret 73 millioner erstatningskroner til medlemmer ramt af arbejdsskader

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/danmarks-laererforening-har-sikret-73-millioner-erstatningskroner-til-medlemmer-ramt-af-arbejdsskader 22. november 2021

  I 2020 har Danmarks Lærerforening hjulpet foreningens medlemmer til at få økonomisk erstatning for samlet 73 millioner kroner.

 • Ny lov om evaluering og bedømmelse i folkeskolen vedtaget

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juni/ny-lov-om-evaluering-og-bedoemmelse-i-folkeskolen-vedtaget 9. juni 2022

  Folketinget har vedtaget en ny lov om test, evaluering og bedømmelse i folkeskolen, der blandt andet afskaffer uddannelsesparathedsvurderingerne og de nationale test i deres nuværende form. DLF kalder loven et stort skridt i den rigtige retning.

 • Medlemsbladet ”Folkeskolen”

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/medlemsbladet-folkeskolen 1. juli 2015

  Medlemsbladet sendes til samtlige medlemmer af foreningen.

 • TR's vilkår

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-vilkaar 1. juli 2015

  Kredsen informerer dig om evt. aftaler om tid til dit TR-arbejde. Under alle omstændigheder skal du drøfte med din leder, hvor meget tid du har til dine opgaver som talsperson og møder med fællestillidsrepræsentanten.

 • Sociale medier

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/sociale-medier 18. januar 2016

 • Professionsidealet

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/professionsidealet 1. juli 2015

  Danmarks Lærerforenings professionsideal er vedtaget på foreningens kongres. Professionsidealet et udtryk for nogle grundlæggende fælles holdninger til det at være lærer. Med dem i hånden er vi som lærere bedre rustet til at diskutere forventninger og opgaver med kolleger, forældre og offentlighed.

 • Politianmeldelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-og-psykisk-vold/politianmeldelse 27. november 2017

 • Få hjælp til din arbejdsskadesag

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/faa-hjaelp-til-din-arbejdsskadesag 9. marts 2018

 • Arbejdsmiljøloven

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoeloven 27. marts 2019


 • Her vises 31 til 40 ud af 69

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner