Tillidsrepræsentanter

 • MED-systemet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/med-systemet 1. november 2021

  De fleste kommuner og regioner har indgået en MED-aftale, som følger de overordnede retningslinjer, der er aftalt i KTO og KL's rammeaftale for samarbejdet.

 • Kommunale overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/kommunale-overenskomster-og-aftaler 7. april 2022

  De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.

 • Faglig klub

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/faglig-klub 5. maj 2021

 • Valg af tillidsrepræsentant

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/tillidsrepraesentanter/valg-af-tr 10. november 2021

 • Forskningsrapport

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-og-psykisk-vold/forsknings-rapport 11. oktober 2022

  I januar 2022 udkom rapporten: ”Chikane, trusler og vold mod undervisere i den danske folkeskole”. Forskningen peger på ideer til god voldsforebyggelse.

 • Danmarks Lærerforenings kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 23. november 2022

  Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

 • Udvalg i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/udvalg 23. november 2022

  Hovedstyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og tre faglige udvalg, overenskomstudvalget, undervisningsudvalget og arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 29. november 2022

  Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.

 • Klager over sagsbehandlingen i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/klager-over-sagsbehandling 5. december 2022

  Danmarks Lærerforenings sagsbehandling skal have en høj kvalitet, derfor er der udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal sikre dette og medlemmernes retssikkerhed.


 • Her vises 61 til 69 ud af 69

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner