Tjenestemænd

 • Hvad får jeg for overarbejde?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/skjult_spg_overarbejde 30. november 2015

 • Lærer ved specialundervisningen for børn eller voksne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/laerer-specialundervisning 4. november 2021

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer ved specialundervisning for børn eller voksne.

 • Konsulent og lærer ved specialundervisningen for voksne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/konsulent-og-laerer-specuv-for-voksne 28. april 2022

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og konsulent på kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.

 • Lærer i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/laerer-i-folkeskolen 25. september 2019

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer i folkeskolen på grundløn eller anciennitetsløn.

 • Pensionister medlemsfordele

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/pensionister-medlemsfordele 30. august 2022

  Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række fordele

 • Undervisere på SOSU-skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/undervisere-ved-sosu-skolerne 13. september 2021

  I 2021 er der indgået en ny aftale om arbejdstid på det statslige område.

 • Mere om afsked og forflyttelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/mere-om-afsked-og-forflyttelse 23. oktober 2019

  Kontakt din lokale kreds, før du siger op, eller hvis din arbejdsgiver ønsker dig opsagt.

 • Tjenestemændenes Låneforening

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/laanemuligheder/tjenestemaendenes-laaneforening 27. marts 2017

  Tjenestemændenes Låneforening yder lån til tjenestemands- og overenskomstansatte lærere med fast ansættelse i folkeskolen, samt til pensionerede lærere.

 • Løn

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen 29. oktober 2021

  Din løn afhænger af, hvor du er ansat. Klik derfor på dit ansættelsessted for at komme videre til din løn.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 6. april 2022


 • Her vises 11 til 20 ud af 36

  1 2 3 4

Udvalgte emner