For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper

Tillidsrepræsentanter

Som TR er du en nøgleperson i DLF. Du skal rådgive dine kolleger, og derfor tilbyder foreningen dig kurser, håndbog og information.

Nyvalgte tillidsrepræsentanter

Tillykke med valget som tillidsrepræsentant! Få de vigtigste informationer her.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Som arbejdsmiljørepræsentant har du en vigtig opgave i at medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø for dig og dine kolleger.

Nyansatte i folkeskolen

Velkommen! Få overblik over centrale elementer i lærernes ansættelsesvilkår.

Studerende

Lærerstuderende medlemmer af DLF er medlemmer hos Lærerstuderendes Landskreds.

Ledere

Skoleledere kan organisere sig i Skolelederforeningen.

Pensionister

Fortsæt som medlem af Danmarks Lærerforening.