Ledere

Skolelederforeningen, som en organisation i Danmarks Lærerforening, varetager ledernes interesser

Skolelederforeningen, der har eget sekretariat i København med bl.a. konsulenter, der selv har baggrund som skoleledere, tilbyder rådgivning til ledere såvel lokalt som centralt.

Som leder kan du søge rådgivning om egne tjenstlige forhold, egne løn- og ansættelsesvilkår, samt om udøvelsen af ledelseskompetencen generelt - for eksempel i spørgsmål om, hvad der er god skoleledelse i folkeskolen.

Skolelederforeningen har desuden en lokalafdeling i hver kommune, og de lokale afdelinger varetager bl.a. følgende hovedopgaver:

  • Forhandling og aftale om lokal løndannelse
  • Lokal grundlønsindplacering af leder- og mellemlederstillinger
  • Drøftelse af ansættelsesform for leder- og mellemlederstillinger

Skolelederforeningen har udviklet kursustilbud, der er målrettet til skolelederne, ligesom Skolelederforeningen er repræsenteret i en lang række arbejdsgrupper og styrelser, som arbejder med skoleledernes efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Ledernes overenskomstforhold

Skolelederforeningen varetager forhandlings- og aftaleretten centralt og lokalt for ledere og mellemledere ansat på Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.

På det centrale plan forhandler Skolelederforeningen gennem LC-LederForum og Lærernes Centralorganisation, (LC).

Skolelederforeningens forhandlingsret omfatter blandt andet:

  • Lønaftaler
  • Senioraftaler
  • Kompetenceudvikling
  • Kontraktansættelser
  • Åremålsaftaler
  • Konstitueringsaftaler
  • Merarbejdsaftaler

Skolelederforeningen har eget medlemsblad, nyhedsbrev og egen hjemmeside.

Skolelederforeningen organiserer skoleledere i folkeskolen foruden en række mindre ledergrupper med tilknytning til folke- og grundskolen mm.

Har du brug for at komme i kontakt med Skolelederforeningen så finder du kontaktoplysninger her: Kontakt