Fagkurser - få ny viden og inspiration i dit fag

Er du lærer i folkeskolen i billedkunst, musik, madkundskab, samfundsfag eller kristendom – eller er du børnehaveklasseleder? Så har du nu mulighed for at få et gratis kompetenceløft.

Danmarks Lærerforening tilbyder en række fagkurser i de kommende skoleår 2022/23 og 2023/24 muliggjort af en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bevillingen på ca. 14 mio. kr. kommer fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation og skal udmøntes i en række fagkurser, som har til formål at give erfarne faglærere og børnehaveklasseledere ny viden og inspiration inden for deres fag.

Hvis du er lærer i folkeskolen i billedkunst, musik, madkundskab, samfundsfag, kristendom eller børnehaveklasseleder og har lyst til, sammen med kollegaer og andre lærere i dit fag, at få indblik i den nyeste viden og få konkret og anvendelsesorienteret inspiration til udvikling af din undervisning, så er chancen der nu.

Kurserne udbydes med et hold af undervisere fra professionshøjskolerne KP, UCL og VIA og afholdes som tredages internat. Det er muligt at vælge mellem fem regionalt placerede højskoler rundt i landet.

Tilmelding til kurser

Kurserne udbydes i to etaper over to skoleår. Første etape er kurser for lærere i billedkunst, musik og madkundskab, som afholdes i det kommende skoleår 2022/23.

Se alle kurser og tilmeld dig

Anden etape med kurser for lærere i samfundsfag, kristendom samt børnehaveklasseledere afholdes i skoleåret 2023/24, hvor tilmeldingen først åbner i foråret 2023.

Deltagelse i fagkurserne er gratis. Der skal dog betales et tilmeldingsgebyr på 300 kr. Der ydes ikke refusion for transport og eventuel vikardækning.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Dog vil lærere, som deltager med kollegaer fra samme skole, blive prioriteret.

Læs FAQ vedr. fagkurser i musik, madkundskab og billedkunst 2022-23

Fagkurser i skoleåret 2022/23 – madkundskab, musik og billedkunst 

SkemakursusmadSkemakursusbilledSkemakursusmusik

Kontakt

Har du spørgsmål til fagkurserne eller tilmelding kan du henvende dig til Danmarks Lærerforening, Rikke Sørensen eller Jacob Holme på fagkurser@dlf.org.