Kompetenceudvikling Materialebanken

Projekt VIS

Hvad er VIS-projektet?

VIS = Viden - Instruktion - Strategier

VIS-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet med DPU som fagligt projektansvarlig.

Projektet er en opfølger på Danmarks Lærerforenings læseprojekt Vi Læser for Livet

VIS-projektet har fokus på elevernes faglige læsning, repræsenteret ved faget historie, og på samarbejdsstrukturer på skoleniveau ift. undervisning i faglig læsning.

VIS projektet er afprøvet i ti 7. klasser i samarbejde med en række historielærere, læsevejledere og skoleledere i Hvidovre Kommune.

 

Baggrund for projektet

Danske elever i 4. klasse er dygtige til at læse. Samtidig ved vi, at der er en gruppe elever, der forlader skolen uden at have tilstrækkelige læsekompetencer.

Der er behov for at arbejde med sprog og læsning i alle fag og på alle klassetrin, hvis vi skal nå målsætningen om at 95 % af alle elever skal have en ungdomsuddannelse ...

Læs mere om baggrunden for projektet

 

Læsevejlederprojektet i VIS har derfor flg. formål:

  • at afgrænse og beskrive de involverede faggruppers særlige ansvarsområder i forbindelse med elevernes undervisning i faglig læsning i historie på 7. klassetrin
  • at tydeliggøre grænsefladerne mellem disse faggruppers arbejdsfunktioner
  • at udvikle og afprøve dels en model (struktur) for det tværkollegiale samarbejde på skolen om udviklingen af gode faglige læsevaner blandt eleverne
  • at udvikle og afprøve et planlægnings- og undervisningsværktøj til brug for faglæreren, der har fokus på elevernes arbejde med fagets tekster
  • at formidle viden om projektets resultater 

 

Formidling af resultater fra VIS-projektet

I efteråret 2014 og foråret 2015 afholder Undervisningsministeriets og Danmarks Lærerforening en række møder som en del af formidlingen af forskningsresultater fra det fælles læseprojekt VIS (Viden, Instruktion og Strategier).

Du kan finde materiale fra møderne her:

 

VIS-historielærerprojektet

VIS-historieprojektet skal bidrage til øget viden om, hvordan faglæreren kan planlægge og gennemføre sin undervisning i faget, så eleverne lærer at arbejde konstruktivt med fagets tekster.

Projektet har resulteret i udvikling af et fagdidaktisk værktøj, som understøtter lærerens planlægning af undervisningen i historiefaglige emner med fokus på fagets mål og elevernes læsning af og arbejde med fagets tekster.

Du finder projektrapporten og faglærerens manual her: