Trivselskonference: Sæt trivslen fri

Danmarks Lærerforening og Det Sociale netværk /headspace Danmark afholder i august 2022 tre landsdækkende og gratis trivselskonferencer for lærere i folkeskolen. Der er stadig få ledige pladser på konferencen i Nyborg.

Mental sundhed og trivsel i folkeskolen har stor betydning for den enkelte elev. Trivsel har betydning for elevens deltagelse i undervisningen, faglig kunnen og generelle udvikling. Trivsel er også afgørende for, at børn og unge kan føle sig handlekraftige, kompetente og integrerede i lokale fællesskaber.

Desværre viser undersøgelser, at en stigende andel af danske børn og unge mistrives, har nedsat mental sundhed og føler sig presset i deres hverdag. Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan arbejde på at forbedre trivslen i skolen.

Om konferencen

Konferencen inspirerer til at styrke klassefællesskabet gennem motiverende undervisning og giver inspiration til konkret trivselsfremmende undervisning.

Programmet byder blandt andet på oplæg af ph.d. og adjunkt Hilde Ulvseth og lektor og ph.d. Stine Kaplan Jørgensen, der begge forsker i børn og unges skoleliv og begge underviser på Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Der vil også være workshops med headspace, der fortæller om samtalen som metode til arbejdet med trivsel og mental sundhedsfremme i skolen.

Datoer for konferencen

  • 17. august kl. 9.30-16.00 på Hotel Sinatur Storebælt, Nyborg (få ledige pladser)
  • 22. august kl. 9.30-16.00 på Hotel Sinatur Skarrildhus, Kibæk (lukket for tilmeldinger)
  • 25. august kl. 9.30-16.00 på Hotel Sinatur Frederiksdal, Lyngby (lukket for tilmeldinger)

Tilmelding

Tilmeld dig arrangementet på headspaces hjemmeside

Det er gratis at deltage, når du er medlem af Danmarks Lærerforening