Bliv medlem af Danmarks Lærerforening

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk fagforening i ryggen. Vi arbejder for dig og dine arbejdsvilkår og hjælper dig, hvis du kommer i knibe på din arbejdsplads.

Bliv medlem af DLF

Din indmeldelse foregår digitalt. 

Meld dig ind i Danmarks Lærerforening via digital formular

I forbindelse med indmeldelsen beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for indmeldelsen:

  • cpr-nummer
  • navn og kontaktoplysninger
  • beskæftigelsessituation
  • uddannelse

Når du har indsendt den udfyldte blanket, behandler vi din ansøgning.

Når du er optaget som medlem, får du bekræftelse på mail om, at du er blevet meldt ind. herefter er du kontingentpligtig.

Indmeldelse i fraktion 4 - medlemmer på pension eller efterløn

Fraktion 4 er kun for medlemmer på pension eller efterløn. Fraktion 4 inviterer til forskellige arrangementer m.v., ligesom kredsene holder arrangementer kun fraktion 4's medlemmer.

Læs her om hvilke medlemsfordele du har som fraktion 4 medlem.

Ønsker du at melde dig ind i fraktion 4, skal du kontakte DLF's Medlemsservice på tlf. 33696300 eller medlemsservice@dlf.org


Hvis du skifter job eller ansættelsessted

Hvis du skifter stilling eller ansættelsessted, skal du meddele det til Danmarks Lærerforening via "Min side".

Hvis du flytter - i Danmark eller til udlandet

Du behøver ikke indsende flyttemeddelelse, medmindre du flytter til udlandet.

Danmarks Lærerforening modtager oplysninger om navne- og adresseændringer direkte fra Det Centrale Personregister (CPR). Ændringen registreres automatisk, derfor behøver du ikke melde adresseforandring til os, medmindre din bopælsadresse afviger fra din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til Sverige eller Tyskland, kan du stadig modtage medlemsbladet "Folkeskolen”, men flytter du til andre lande, vil bladet som standard blive afmeldt grundet de høje portoudgifter.

Du har dog altid mulighed for at læse bladet på nettet: www.folkeskolen.dk