Medlem af DLF

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk fagforening i ryggen. Vi arbejder for dig og dine arbejdsvilkår og hjælper dig, hvis du kommer i knibe på din arbejdsplads.


Her på siden kan du læse om:

Sådan bliver du medlem

Du melder dig ind ved at udfylde en elektronisk blanket.

I forbindelse med indmeldelsen beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for indmeldelsen (dit cpr-nummer, navn og dine kontaktoplysninger samt din beskæftigelsessituation og uddannelse).

Når du har indsendt den udfyldte blanket, vil foreningen behandle dine oplysninger. Herefter modtager du et brev om, at du er blevet meldt ind, og Danmarks Lærerforening vil opkræve kontingent.

 

Hvad får du ud af at være medlem?

Som medlem af Danmarks Lærerforening får du adgang til råd og vejledning om dit ansættelsesforhold, kurser og kompetenceudvikling samt en lang række medlemsfordele, fx medlemsbladet Folkeskolen.

Hvis du skifter job eller ansættelsessted

Hvis du skifter stilling eller ansættelsessted, skal du meddele det til Danmarks Lærerforening via "Min side".

Hvis du flytter – herunder flytning til udlandet

Du behøver ikke indsende flyttemeddelelse, medmindre du flytter til udlandet.

Danmarks Lærerforening modtager oplysninger om navne og adresseændringer direkte fra Det Centrale Personregister (CPR). Ændringen registreres automatisk, derfor behøver du ikke melde adresseforandring til os, medmindre din bopælsadresse afviger fra din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til Sverige eller Tyskland, kan du stadig modtage medlemsbladet "Folkeskolen”, men flytter du til andre lande, vil bladet som standard blive afmeldt grundet de høje portoudgifter.

Du har dog altid mulighed for at læse bladet på nettet: www.folkeskolen.dk.
Her kan du også downloade bladet som pdf.

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal ske skriftligt – ved at sende en mail til din lokale kreds.

Du kan finde kontaktoplysningerne til din lokale kreds her :

Kredsene

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 
Eksempel:

Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Du bliver ikke automatisk udmeldt af Lærernes a-kasse, når du melder dig ud af Danmarks Lærerforening. Du kan læse mere om, hvordan du melder dig ud af Lærernes a-kasse i deres vedtægter

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du er pensionist og melder dig ud af foreningen, kan du ikke melde dig ind igen. Du har dog mulighed for at annullere din udmeldelse. I praksis betyder det, at du skal betale kontingentet for den periode, der er gået, siden du meldte dig ud.

Til top