Nyheder / Tal og analyser

Ny undersøgelse: Inklusionselever får ikke tilstrækkelig støtte

8 ud af 10 lærere oplever ikke, at eleverne får den særlige støtte, de har behov for, viser ny undersøgelse, som er foretaget af Danmarks Lærerforening.

Danmarks Lærerforening har i løbet af skoleåret 2016/17 spurgt lærerne på landets folkeskoler, om deres opfattelse af inklusionen.

Undersøgelsen viser et tydeligt billede af, at der ikke er ressourcer nok ude på skolerne, så børn med særlige behov kan få den ekstra støtte, de har brug for. Hele 82 procent af de adspurgte medlemmer, der alle har inkluderede elever, oplever ikke, at elever med særlige behov får den støtte, de har brug for. 

Samtidig oplever 84 procent af lærerne heller ikke, at der bliver taget højde for, at der er flere elever med særlige behov i klasserne, når arbejdsopgaverne bliver fastlagt. Og 63 procent oplever, at de ikke kan få kvalificeret hjælp til elever, når de har brug for det.

Blot 28 procent af medlemmerne i undersøgelsen svarer bekræftende på, at man på skolen har haft en drøftelse med ledelsen om, hvordan man kan arbejde inkluderende, og at man har udarbejdet mål og strategi herfor. For 43 procent af lærerne har det ikke været tilfældet. 

Godt halvdelen af medlemmerne har heller ikke - ledelsen og lærerne i mellem - udarbejdet brugbare handleplaner og succeskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber skal realiseres. 

Næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, udtrykker bekymring overfor avisen.dk: 

- Det er en rigtig god ide, at vi prøver at have de elever, der før blev sendt til specialundervisning, med i de almindelige klasser. Men pengene er ikke fulgt med eleverne ind i klasserne, og derfor er der alt for ofte ikke tid og ressourcer til at lave handleplaner for hvert barn. 

Undersøgelsen er foretaget i 30 kredse og 5.233 folkeskolelærere fra 37 kommuner har svaret på spørgsmålene. Alle de adspurgte lærere har inkluderede elever i deres klasser. Det er elever med særlige behov, som tidligere ville have fået specialundervisning, men som nu går i en almindelige folkeskoleklasse i stedet. Det kan være elever med ADHD, autisme eller andre diagnoser.

Undersøgelsen blev fredag omtalt på avisen.dk. Formand for autismeforeningen, Heidi Thamestrup, er bekymret for, om de inkluderede børn får den hjælp, de har brug for

Læs hele analysenotatet for den samlede undersøgelser i sideboksen øverst til højre på siden.