Nyheder

DLF lancerer stor fælles OK18-kampagne sammen med mere end 100 andre organisationer

Kampagnen ’En løsning for alle’ lancerer i disse dage annoncer online, i gadebilledet og i busserne. Kampagnen udspringer af musketer-eden i de igangværende overenskomstforhandlinger.

Over 100 faglige organisationer er gået sammen om kampagnen ’En løsning for alle’, der i disse dage lancerer annoncer i alt fra busser til onlineannoncer. Organisationerne repræsenterer de over 800.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne, hvis overenskomster lige nu forhandles i forligsinstitutionen.

Selvom kampagnen repræsenterer vidt forskellige offentligt ansatte, er alle enige om kampagnens tre hovedbudskaber:

  • Et Danmark, hvor lønnen følges ad
  • En hverdag, hvor vilkårene ikke står i vejen for kvaliteten
  • Et samfund, hvor vi forhandler os frem til en løsning

De tre hovedbudskaber spejler sig i de tre krav, som de offentligt ansatte står sammen om ved forhandlingsbordet, nemlig at lønudviklingen for offentligt ansatte skal følge lønudviklingen for privatansatte, den betalte spisepause skal genbekræftes i overenskomsten, og ingen skal have løn eller arbejdstid reguleret via en lov.

Kampagnen kan ses over hele landet i gadebilledet, busser, online og på organisationernes sociale medier.  Læs mere om kampagnen på enløsningforalle.dk 


Giv din opbakning til de offentligt ansatte
Kampagnen er allerede tyvstartet med ”Bak op om de offentligt ansatte”, hvor danskerne de seneste par uger har kunnet vise deres opbakning til de offentligt ansatte og en løsning for alle.

Hvis du ikke allerede har været inde og bakke op, kan du gøre det her. Når du har bakket op, vil du modtage forslag til, hvad du ellers kan gøre for at vise din opbakning. Du vil selvfølgelig altid kunne framelde dig igen.