Nyheder / Videoer om OK18

OK18: Indholdet af forliget mellem KL og LC

Hør DLF-formand Anders Bondo Christensen fortælle om indholdet af forliget mellem KL og LC.

 


Kommission skal finde de bedste arbejdstidsregler til skolen og lærerne

Lærernes Centralorganisation har i dag indgået forlig med KL. Det er ikke lykkedes at indgå en arbejdstidsaftale. Men parterne er blevet enige om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode, som vil blive ledet af en undersøgelseskommission med en formand, der udpeges af parterne. Undersøgelseskommissionen vil bl.a. afdække, hvordan arbejdstidsreglerne understøtter lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Denne afdækning skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne i 2021.

 

Ny samarbejdsstart for folkeskolen

Udover det forpligtende forhandlingsforløb indeholder forliget også en aftale om et samarbejde, der skal understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og de øvrige undervisningsområder. Samarbejdet indebærer, at den nedsatte undersøgelseskommission kommer med forslag til initiativer, som parterne kan iværksætte i fællesskab for at sikre en ny start for folkeskolen og de øvrige underviserområder.

 

Lokalaftaler og bedre aflønning for lejrskole

Forliget indebærer også bedre aflønning for deltagelse i lejrskoler samt et fælles ønske om styrket lokalt samarbejde, herunder muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

 

Læs forliget her

 

Målgruppe