Nyheder

Debat: 10. klasse er allerede en gevinst for samfundet

10. klasse bør ikke flyttes fra folkeskolen og over på erhvervsskolerne, skriver formanden for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, og Mette With Hagensen fra Skole og Forældre i et debatindlæg i Politiken.

Politikens lederskribent mener, at man bør flytte 10. klasse fra folkeskolen til erhvervsskoler og ungdomsskoler, da det vil skaffe flere faglærte, og den unge vil blive bedre i stand til at foretage valg af ungdomsuddannelse. 

10. klasse er imidlertid allerede en gevinst for samfundet og for de elever, som tager den. 

Vi ved, at børn af ufaglærte, der går i 10. klasse, klarer sig bedre i forhold til at få en ungdomsuddannelse end dem, der ikke går i 10. klasse. Dette ekstra år gør, at børn fra uddannelsesfremmede hjem får den vejledning, modenhed og faglige ballast, der skal til for at give dem et solidt fodfæste på en ungdomsuddannelse

Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd får unge med lave karakterer efter 9. klasse væsentligt forbedret deres chancer for at få en ungdomsuddannelse, hvis de går i 10. klasse.

Dertil kommer, at netop de kommunale 10.-klassestilbud i folkeskolerne har opbygget specialiserede faglige miljøer omkring undervisning og vejledning af unge, som er uafklarede eller mangler de nødvendige faglige færdigheder, der skal til for at begynde på en ungdomsuddannelse.

10. klasse skal fortsat være et varieret tilbud, der både kan være i centre og campusmiljøer - alt afhængigt af lokale muligheder og ønsker. 10. klasse har i dag fokus på at udfordre alle elever på deres uddannelsesvalg. Det er ikke holdbart, hvis 10. klasse udelukkende rettes mod erhvervsuddannelserne.

Over halvdelen af de elever, der går i en kommunal 10. klasse, har i år søgt om optagelse på et gymnasium. Godt en tredjedel af eleverne har faktisk søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse. Dermed opfylder de kommunale 10. klasser allerede EUD-reformens målsætning om, at 30 procent af eleverne starter på en erhvervsuddannelse. En succeshistorie i sig selv, som det er vanskeligt at forstå, at nogle vil lave om på.

For os er det afgørende, at unge fra alle hjem skal have mulighed for et bredt funderet 10.-klassestilbud. Det skal ikke kun være de unge fra hjem, der har råd til en privatskole eller en efterskole, der får adgang til et bredt forankret 10.klassestilbud. Det er en kerneværdi i den danske velfærdstankegang, at alle skal have lige adgang og muligheder til uddannelse. 

Vi er enige i, at der med fordel kan arbejdes for ændringer i forhold til at skabe en bedre balance mellem det boglige og det praksisorienterede gennem hele skoleforløbet, så der skabes lyst, interesse og motivation for de erhvervsfaglige uddannelser, men løsningen er ikke at flytte 10. klasse fra folkeskolen over på erhvervsskolerne. 

Debatindlægget er skrevet af Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening og Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Forældre, og bragt i Politiken d. 22. maj 2018.

Emner

Målgruppe