Nyheder

DLF, Skolelederforeningen og Skole og Forældre: Sæt de nationale test på pause

Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole og Forældre opfordrer i fællesskab forligskredsen til at gøre de nationale test friville eller sætte dem på pause.

Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole og Forældre oplever, at der er blevet sat stort spørgsmålstegn ved de nationale tests troværdighed.

Usikkerhed om testresultaternes reliabilitet og validitet er senest øget med Jeppe Bundsgårds og Svend Kreiners undersøgelse fra denne uge. Skolen kommer i en vanskelig situation, når lærerne skal gennemføre testen med elever, og skolen senere skal formidle testresultater til elever og forældre.

Vi opfordrer derfor forligskredsen til at gøre de nationale test frivillige eller sætte dem på pause, indtil resultaterne af den igangværende evaluering af de nationale test har sikret tilfredsstillende fælles grundlag for vurdering af den faglige kvalitet i folkeskolen.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre og Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.