Vigtigt udspil om fremtidens læreruddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop fremlagt grundlaget for en kommission, der skal kigge på tiltrængte justeringer i læreruddannelsen. Danmarks Lærerforening kalder udspillet ’helt nødvendigt’.

I det kommissorium, som ministeriet netop har offentliggjort, lægger man op til et afgørende kvalitetsløft af læreruddannelsen i Danmark. Læreruddannelsen har de seneste årtier været igennem mange politiske ændringer, som alle har været karakteriseret af, at der er flyttet lidt rundt på de eksisterende rammer og strukturer. Nu nedsætter Uddannelses- og Forskningsministeren en kommission, der skal kigge på en langsigtet ændring af læreruddannelsen med henblik på et markant løft af uddannelsen.

”Det hilser vi meget velkomment. I mange år er folkeskolen blevet bombarderet med det ene politiske modelune efter det andet med afsmittende virkning på læreruddannelsen. Nu sender ministeren et signal om, at vi dels skal tilbage til kerneværdierne i uddannelsen dels styrke uddannelsen markant. Det er yderst fornuftigt”, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

Det fremgår af kommissoriet, at kommissionen skal hente inspiration i andre lande herunder de nordiske lande, der over en årrække har gennemført succesfulde reformer af uddannelsen.

”Jeg mener, det er helt rigtigt, at vi nu løfter blikket og tager ved lære af de lande, der har gjort gode erfaringer med at styrke læreruddannelsen. Ministeren viser med udspillet, at den enormt vigtige og krævende opgave, det er at give børn den bedste grunduddannelse, skal have topprioritet. Derfor bakker Danmarks Lærerforening op om arbejdet i kommissionen”, siger Anders Bondo Christensen.

Kommissionen skal blandt andet kigge på længden af læreruddannelsen. Noget Danmarks Lærerforening flere gange har peget på.

”Kravene til lærerne i folkeskolen er blevet markant større i de senere år, og det er helt nødvendigt, at lærernes kompetencer følger med. Derfor bør fremtidens læreruddannelse være en 5-årig uddannelse på kandidatniveau, der vel og mærke skal være stærkt praksisrettet mod undervisningen i folkeskolen. Det er en model, som man har haft stor succes med i Finland”, siger Anders Bondo Christensen.

Kommissionen skal arbejde frem mod nye modeller for læreruddannelsen inden for den nuværende økonomiske ramme, der dog ikke skal ses som en begrænsning for kommissionens anbefalinger. Danmarks Lærerforening peger på, at en del af økonomien til ændringer i uddannelsen, kan findes ved at mindske det frafald på uddannelsen, der i dag ligger på mellem 30 og 40 procent.

”Set i et samfundsøkonomisk perspektiv, vil en styrket læreruddannelse, der resulterer i dygtigere elever, være en kanon investering. I Finland er der politikere, der betegner beslutningen om en styrket læreruddannelse som den vigtigste politiske beslutning i landet siden Anden Verdenskrig. Der er endvidere et stort økonomisk potentiale, hvis vi gennem en styrket læreruddannelse kan mindske frafaldet fra uddannelsen. Det skal kommissionen naturligvis også medregne, når de vurderer økonomien”, siger Anders Bondo Christensen.

Læs kommissoriet her.

Yderligere kommentarer:
Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening, telefon 21646293.

Jens Dissing Munk, pressechef i Danmarks Lærerforening, telefon 30178874.

Emner

Målgruppe