Pressemeddelelser

Jens Raahauge modtager Stinus-prisen

Kongres Stinuspris1
Danmarks Lærerforening har netop uddelt Stinus-prisen til tidligere lærer og skoleleder, forfatter, debattør og formand for Dansklærerforeningens Hus - Jens Raahauge.

”Du modtager denne pris som en påskønnelse for dit utrættelige og vedholdende engagement og arbejde for den demokratisk funderede folkeskole, respekten for lærerens professionalisme og den brede danskfaglighed. Dit brændende engagement for den danske folkeskole kommer os alle til gode”.

Med disse ord har Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, netop overrakt årets Stinus-pris til Jens Raahauge, der i en menneskealder har været en aktiv debattør og en markant stemme i undervisningsdebatten.

Jens Raahauge er pensioneret lærer, skoleleder og tidligere formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.

Fakta om Jens Raahauge:

 • Født 1944.

 • Uddannet lærer i Aarhus i midten af 70’erne.

 • Uddannet skolebibliotekar.

 • Medlem af Danmarks Lærerforening siden 1971 – og er stadig medlem af fraktion 4 i KLF.

 • Tidligere skoleleder i Helsingør og sidst på Holmegårdskolen i Kokkedal.

 • Formand for bestyrelsen i Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag.

 • Tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolefraktion, nu bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.

 • Flittig skribent på blandt andet folkeskolen.dk.

 • Formand for ”Sophia - Tænketank for pædagogik og dannelse”.

 • Medlem af bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

 • Forfatter til en lang række bøger. Blandt andre: ”Giv bøgerne din stemme” (2013), ”Dyrk dansk derude” (2014) og ”Bevar os vel” (2015).

 • Medlem af UNICEF Danmarks bestyrelse og Advisory Board for UNICEF’s Rettighedsskoler.

Stinus-prisen blev indstiftet i 1992 og bliver i forbindelse med Danmarks Lærerforenings kongres uddelt til en person eller organisation, der i særlig grad har bidraget til udvikling af folkeskolen. Af tidligere modtagere af prisen kan blandt andet nævnes foreningen Danske Skoleelever, Herlev Kommune og professor ved Københavns Universitet Svend Kreiner. Med prisen følger 10.000 kroner.

Læs om Jens Raahauge og Stinus-prisen på folkeskolen.dk

Læs mere om Kongres 2019


For yderligere info:
Jens Dissing Munk, pressechef i Danmarks Lærerforening, telefon 30178874

Emner

Målgruppe