Nyheder

OK-forlig for 500.000 kommunalt ansatte er på plads

Forhandlingsfællesskabet har i dag indgået et 3-årigt forlig, der forbedrer reallønnen for de kommunalt ansatte.

Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Mona Striib, udtaler:

- Vi har landet et 3-årigt forlig, hvor vi er lykkes med ikke bare at sikre, men også forbedre reallønnen for kommunalt ansatte. Det er sket på trods af nogle meget svære betingelser med corona og usikkerhed omkring økonomien, siger Mona Striib.

Med aftalen følger generelle lønstigninger på 5,29 procent i perioden inklusiv reguleringsordningen for de kommunalt ansatte.

- Samtidig er der aftalt solide organisationspuljer, som nu kan anvendes af de enkelte organisationer og KL til konkret udmøntning ved organisationsforhandlingerne. Jeg er også tilfreds med, at vi har fundet en samlet balance med både en lavtløns- og ligelønspulje og en rekrutteringspulje, siger Mona Striib.

Aftalen kommer efter langvarige og vanskelige forhandlinger. Mona Striib peger på, at forliget udover løn også rummer en række andre forbedringer.

- Med aftalen styrker vi bl.a. arbejdsmiljøindsatsen med nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og vores arbejdsmiljørepræsentanter. Vi får en ny og styrket indsats for seniorer med det formål bl.a. at understøtte et langt og godt arbejdsliv. Samtidig har vi aftalt et fælles og tiltrængt fokus på fuldtid, timelønsansættelser og tidsbegrænsede ansættelser på det kommunale arbejdsmarked, og endelig sætter vi fokus på værdien af at inddrage medarbejderne i den grønne omstilling på arbejdspladserne, slutter Mona Striib.

Formanden: fornuftigt resultat set i lyset af corona

Formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, er tilfreds med resultatet:

- Vores vigtigste prioritet har været at sikre reallønnen for alle medlemmer i den kommende periode, og det har vi opnået med aftalen. Endda med udsigt til en lille stigning. Det skal ses i lyset af den økonomiske krise, som pandemien vil trække efter sig. På lønmodtagersiden var organisationerne mødt op med ret forskellige krav og forventninger til en aftale. Alligevel lykkedes det os at holde en samlet front i forhandlingerne, og det er jeg grundlæggende glad for.

Senere i dag begynder forhandlingerne på LC-området, hvor der forhandles om forhold specifikt for medlemmerne af Danmarks Lærerforeninge på det kommunale område.

- Aftalen indebærer, at der er sat betydelige ressourcer af til forhandling på de enkelte områder. Dem skal vi nu i gang med at forhandle om, så vi forhåbentlig kan lande en aftale for lærer-området snarest, siger Gordon Ørskov Madsen.