Nyheder / Pressemeddelelser

OK21-aftale for lærerne på det kommunale område på plads

LC og KL er blevet enige om en OK-aftale for lærerne på det kommunale område, der forbedrer reallønnen og giver lønløft til bl.a. børnehaveklasseledere og UU-vejledere.

Der blev tidligere i dag indgået aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation, LC, om ny overenskomst for kommunalt ansatte lærere, børnehaveklasseledere og øvrige grupper på LC’s kommunale overenskomster. Aftalen bygger oven på weekendens aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for det samlede kommunale arbejdsmarked.

Gordon Ørskov Madsen, formand for LC og Danmarks Lærerforening, siger om aftalen:

- Med aftalen i weekenden fik vi sikret reallønnen de kommende tre år - endda med udsigt til en lille stigning. Det skal ses på baggrund af den alvorlige økonomiske situation, der uundgåeligt følger af Corona-krisen.

- En væsentlig del af midlerne ved forhandlingsbordet er brugt til generelle lønstigninger for LC's medlemmer på hele det kommunale område. Vi har forbedret reallønnen.

- Den nye aftale mellem KL og LC betyder også, at vi har kunnet prioritere særlige områder, som er relevante for kommunalt ansatte i folkeskolen og undervisningssektoren.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har haft mulighed for at sikre en særlig lønudvikling til udvalgte grupper, som har haft behov for et løft. Det gælder f.eks. børnehaveklasseledere i folkeskolen, UU-vejledere, ikke-læreruddannede i PPR og professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

- Det har også være muligt at sætte midler af til et særligt projekt som skal sikre en bedre overgang fra læreruddannelsen til ansættelse i folkeskolen. Vi vil ud fra den viden, vi har fra forskning om, hvad der skaber en god start på lærerjobbet, indsamle gode eksempler fra kommunerne. Udvalgte kommuner vil også kunne få hjælp til en god proces lokalt, som kan hjælpe til at få de gode eksempler ud at virke på skolerne og i kommunen.

- En sidste central del af aftalen er, at vi er enige om at indhente fælles viden om kompetencebehov og muligheder for kompetenceudvikling med det formål at styrke lærernes faglige udvikling.

Aftalen vil nu blive sendt til medlemsdebat og efterfølgende afstemning blandt LC's medlemsorganisationer.

Den samlede aftale mellem LC og KL kan læses her.