Nyheder

Fælles brev med KL og Skolelederne om implementeringen af A20

DLF, KL og Skolelederforeningen har d. 22. januar udsendt et fælles brev om implementeringen af A20. Brevet er sendt til skolechefer, lærerkedse, skoleledelser og tillidsrepræsentanter. Læs indholdet af det fælles brev.

Danmarks Lærerforening, KL og Skolelederforeningen har fredag den 22. januar udsendt følgende fælles brev til skolechefer, lærerkedse, skoleledelser og tillidsrepræsentanter:

Der er nu gået tre måneder siden, at KL og Danmarks Lærerforening kunne meddele, at den nye centrale arbejdstidsaftale, A20, var endeligt godkendt. Dele af aftalen er derfor trådt i kraft 1. januar 2021. Vi ser positivt på fremtiden med en aftale, hvor kernen er et forpligtende samarbejde, der skal understøtte lærernes muligheder for at udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven.

Vi håber, at vi med aftalen kan være med til at gives lærerne og lederne de bedste muligheder for at levere god undervisning og skabe en god skole. Indenfor aftalen er der forskellige veje derhen, men det er et fælles ønske at understøtte lærernes og ledernes samarbejde om at skabe god undervisning. Den gode undervisning er afgørende for, at eleverne tilegner sig en række kundskaber og færdigheder i en ramme af stærkt fællesskab med høj trivsel. Det vil have stor betydning for dem, mens de går i skole, for deres tilværelse efter skolen og for samfundet som helhed. Det ansvar skal vi løfte i fællesskab.

Med udgangspunkt i aftalen ønsker vi at opbygge et tæt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer: det centrale niveau, det kommunale niveau og på skoleniveau. Det skal understøtte vores fælles målsætning om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.

Vi er kommet godt fra start på fire fælles webinarer, vi holdt i oktober og november, hvor vi sammen orienterede om indholdet i den nye arbejdstidsaftale. Der var stor opbakning og deltagelse fra jer i forvaltninger, kredse, ledelser og tillidsrepræsentanter. Tak for det!

Vores indtryk er også, at der også er godt gang i det lokale samarbejde om, hvordan aftalen konkret skal realiseres i jeres kommuner og på jeres skoler. Mange af jer drøfter i den forbindelse samspillet mellem den centrale aftale og lokale aftaler.

A20 er en central aftale, som kan stå i sig selv. I tråd med aftalens grundtanke om samarbejde, gennemsigtighed og synlige prioriteringer, følges den centrale aftale op af et lokalt samarbejde. I kan som lokale parter selv vælge, om I vil følge aftalen op med en lokalaftale, der supplerer og/eller fraviger den centrale aftale. 

Vi er enige om, at den centrale aftale kan fungere i samspil med lokale aftaler, og at det er op til jer som lokale parter at foretage eventuelle tilpasninger til lokale forhold.

Som centrale parter har vi et fælles ansvar for at hjælpe arbejdstidsaftalen godt på vej, så ledere og lærere kan få aftalen til at virke i praksis.

Vi ønsker jer et fortsat godt samarbejde om realiseringen af den nye arbejdstidsaftale. Det ligger os meget på sinde, at vi kommer godt i gang.

Læs fælles brev med KL og Skolelederne om implementeringen af A20 (pdf)