Pressemeddelelser / Nyheder

Lærerne er klar til at fortsætte fjernundervisningen – med kortere dage og færre fag

Det er afgørende at frigøre ressourcer i folkeskolen for at tage vare på de elever, der har behov for fysisk undervisning

Restriktionerne er endnu engang forlænget – denne gang i tre uger, og det betyder fortsat hjemmeundervisning af langt de fleste elever fra alle klassetrin. Danmarks Lærerforening bakker op om regeringens fortsatte nedlukning. Men foreningen understreger, at der skal frigøres ressourcer til at sikre ordentlige forhold for de lærere og elever, der fortsat møder op i skolen hver dag.

”For de hjemsendte elever er der tale om nødundervisning. Det skal resultere i kortere skoledage og færre fag, så vi også kan tage os af elever, der møder på skolen til nødpasning. Det bliver en lang vinter, hvor lærerne skal kunne holde til det bliver forår, og vaccinen slår igennem. Alle er ved at være slidte, så nu er det ekstra vigtigt, at vi passer på hinanden”, siger formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

De lærere, der fortsat møder fysisk på arbejde, underviser elever, der har behov for den tætte kontakt til læreren. Derudover arbejder mange af Danmarks Lærerforenings medlemmer på specialområdet, i specialklasser og andre specialtilbud, der indtil videre ikke er omfattet af bekendtgørelsen om nødundervisning og derfor kræver fysisk tilstedeværelse.

”På specialundervisningen er der nye retningslinjer med øget adgang til nødundervisning. Det skal bruges, så vi kan klare opgaven de kommende måneder”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Tidligere på dagen har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil slået fast, at sommerens eksaminer og prøver – hvis de gennemføres - vil afspejle det meget anderledes år, der har præget folkeskolen.

”Vi kan ikke have de samme forventninger til elevernes udbytte af undervisningen. Vi kan ikke levere det samme, som vi normalt kan. Derfor må vi tilpasse kravene til eleverne – både i eksaminer, men også i de krav vi stiller for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Og så skal vi være opmærksomme på, at rigtig mange børn og unge mest af alt har et socialt efterslæb, som vi i fællesskab skal være opmærksomme på, når vi kan åbne samfundet og skolerne igen”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Danmarks Lærerforening er i tæt kontakt med undervisningsministeriet og de øvrige parter på skoleområdet.

”Vi er på vej med input til ministeren til, hvordan vi skal afslutte skoleforløbet for afgangseleverne, så vi både tager hensyn til elevernes behov for at markere en afslutning for fagene, og samtidig det faktum at der ikke har været den samme undervisning som vanligt”, siger Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening.

 

Yderligere kommentarer:
Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening via pressechef Jens Dissing Munk, telefon 30178874