Nyheder

Enighed om OK21-aftale for lærerne i staten

Parterne er nået til enighed om en treårig overenskomst for lærerne på det statslige område. Dermed er alle tre områder afsluttet og skal nu til urafstemning blandt medlemmerne.

Mandag nåede parterne til enighed om en OK-aftale for lærerne i staten. Dermed er der indgået forlig for lærerne på både det kommunale, det regionale og det statslige område.

Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, er tilfreds med aftaleresultatet:

- Vi står nu med aftaler for alle vores medlemmer, og selvom forhandlingerne har båret præg af corona-krisen, mener jeg, at det er lykkes os at indgå en række aftaler, som vi kan være godt tilfredse med. Frøst og fremmest har vi nået målet om at sikre reallønnen, og derudover løfter vi blandt andet børnehaveklasseledernes løn og forbedrer vilkårene for seniorerne, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation.

Ud over løn og seniorvilkår er også arbejdstidsaftalen en del af OK21-resultatet på det statslige område. Aftalen er en overførelse af den kommunale og regionale A20, der tilpasses forholdene på de statslige arbejdspladser. 

Aftalerne skal nu sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Urafstemningen finder sted fra tirsdag den 6. april til mandag den 19. april. 

Du kan se forligene på det statslige område her, hvor du også kan få mere viden om OK21.