Nyheder

Behov for reelt løft af folkeskolen på finansloven

Regeringen har fremlagt sit forslag til næste års finanslov. Der lægges op til en stram økonomi, og der er ikke sat penge af til folkeskolen. Det ærgrer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Finansminister Nicolai Wammen har i dag fremlagt regeringens forslag til finansloven for 2023. Med forslaget lægger regeringen ikke op til, at folkeskolen skal tilføres yderligere økonomi, og det ærgrer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der efterspørger politisk mod til investeringer i børnene.

- Jeg anerkender, at det er en svær økonomisk situation, men folkeskolen står over for alvorlige udfordringer med mistrivsel, fejlslagen inklusion og lærermangel. Der er behov for et reelt økonomisk løft, der kan mærkes helt ud på den enkelte skole, siger Gordon Ørskov Madsen.

- Vi kan se på de kommunale budgetter netop nu, at skolen er under stærkt pres. De penge, der er afsat til flere lærere de senere år, bliver mange steder brugt på at lappe huller andre steder i kommunerne. Politikerne har en opgave i at sikre, at de fine ambitioner om flere lærere i folkeskolen også bliver til virkelighed, siger DLF-formanden.  

Gordon Ørskov Madsen peger på, at der er omfattende rekrutteringsproblemer i store dele af landet, og at udfordringerne med at ansætte uddannede lærere vil vokse de kommende år.

- Allerede i dag søger mange skoler forgæves efter uddannede lærere, og vi kommer til at mangle 13.000 lærere i folkeskolen i 2030. Skal vores børn også i fremtiden undervises af uddannede lærere, er det helt nødvendigt, at vi gør det mere attraktivt at blive og være lærer i folkeskolen. Og det kræver bedre rammer, end der er i dag, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

Derfor kalder han på langsigtede investeringer i folkeskolen, så lærerne får tid til at lykkes med opgaven i at skabe den gode undervisning og sikre den faglige og sociale udvikling for alle elever.

- Der ligger et kæmpe arbejde foran os i at finde fælles løsninger på de store udfordringer, folkeskolen står overfor. Det er for mig en bunden opgave, og jeg håber, politikerne er enige i, at vi skal lægge nogle fælles kræfter i folkeskolen de kommende år, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.