Nyheder

Lærermangel i folkeskolen kræver national handleplan

En undersøgelse fra AE-rådet viser, at 4 ud af 10 af de nyuddannede lærere arbejder uden for folkeskolen efter fem år. Det er en alvorlig udfordring, der kalder på en national handleplan. Det fortæller DLF-formand Gordon Ørskov Madsen mere om i en video.

Lærerjobbet er verdens mest meningsfulde arbejde. Men desværre viser en undersøgelse fra AE-rådet, at fire ud af 10 nyuddannede lærere arbejder uden for folkeskolen fem år efter endt uddannelse. Mange er ansat på private skoler, er studerende eller arbejder uden for grundskolen. Det er bekymrende og kræver handling, hvis vi også i fremtiden skal have uddannede lærere i folkeskolen.

Derfor har Danmarks Lærerforening forslået en national handleplan for lærergerningen. Handleplanen skal se på hele kæden lige fra de første overvejelser om en læreruddannelse til arbejdet som lærer i folkeskolen. En handleplan sikre, at vi har en god og tidssvarende læreruddannelse, der både uddanner og klargør morgendagens lærere til den vigtige opgave med at levere god og motiverende undervisning. Og den skal sørge for, at det er attraktivt at blive og være lærer - uanset om man er nyuddannet, erfaren lærer eller nærmer sig pensionsalderen. 

Danmarks Lærerforening har gennem den seneste tid sat fokus på problematikken i forskellige medier. Det samler vi op på i en længere video, budskaber. Hvis du er nysgerrig på flere konkrete forslag til indholdet i en handlingsplan, kan du læse mere i indlægget fra Gordon Ørskov Madsen: /nyheder/2022/apri...