Nyheder

Debat: Vi skal lytte til forældrene og styrke folkeskolen, så vi kan stoppe flugten til privatskolerne

"Vi har i Danmark fin tradition for frie skoler, hvor forældre kan vælge en skole med en særlig retning. Problemet opstår, når der ikke er tale om et tilvalg af en særlig privatskole, men om et fravalg af folkeskolen". Det skriver formand Gordon Ørskov Madsen i sit indlæg i Avisen Danmark.

Når 20 procent af familierne - og ofte dem med størst overskud - styrer uden om folkeskolen, ryster det fundamentet under os, og det udhuler folkeskolen og efterlader den svagere.

Jeg kan godt forstå forældrene, når jeg hører om lukkede landsbyskoler, fejlslagen inklusion eller alt for lange skoledage. Vores børn er det mest dyrebare, vi har, og det er kun naturligt, at vi vil dem det bedste.

Vi har i Danmark fin tradition for frie skoler, hvor forældre kan vælge en skole med en særlig retning. Problemet opstår, når der ikke er tale om et tilvalg af en særlig privatskole, men om et fravalg af folkeskolen.

Det sker alt for ofte, og det er vi nødt til at forstå og handle på, hvis vi skal vende udviklingen. TV2’s dokumentar tager udgangspunkt i Hundested Skole, hvor 96 elever de seneste fem år har forladt folkeskolen til fordel for byens friskole. Forældrene taler om skolesammenlægninger, støj og uro, inklusion, som er gået skævt, og en negativ fortælling om folkeskolen.

Den fortælling skal vi have vendt, så folkeskolen igen kan blive familiernes naturlige førstevalg. Vi skal lytte til dem, som vælger folkeskolen fra, og vi skal i fællesskab handle på det, vi hører.

Skal vi for alvor rykke ved den negative fortælling, vil det kræve, at vi styrker folkeskolen. Det handler om folkeskolens økonomi, som gennem årene er blevet forringet, mens privatskolernes er styrket. Og det handler om at give folkeskolen større frihed til at indrette hverdagen, så den giver mening for børn og voksne.

Vi får ikke rykket fortællingen uden at styrke folkeskolen. Men samtidig skal vi alle  - forældre, lærere, politikere og skolefolk - huske at også at fortælle om alt det, folkeskolen lykkes med.

For de gode historier er der. Flere steder lykkes skolerne med at knække inklusionskoden. Man fjerner lange skoledage og erstatter understøttende undervisning med timer med to lærere. Og man giver skolerne mere frihed lokalt.

Også samarbejdet om skolen er på rette vej. Politikere og skolefolk har i "Sammen om skolen"-initiativet givet hinanden håndslag på at finde fælles løsninger på skolens udfordringer. Det gælder blandt andet inklusion, mental mistrivsel og at få flere unge i uddannelse.

Det er en fælles opgave at nå dertil, hvor byens børn naturligvis går i den lokale folkeskole. Og det kommer til at kræve noget af os alle. Derfor er det afgørende, at vi nu bliver klogere i fællesskab og handler i fællesskab. Kun sådan styrker vi folkeskolen og stopper flugten til privatskolen.

Indlægget er bragt i Avisen Danmark 28-03-2022.

Emner

Målgruppe