Nyheder

Glæde over udsigt til forlængelse af frihedsgrader

Ministeriet har meldt ud, at de ønsker at forlænge frihedsgraderne, der bl.a. giver mulighed for at konvertere UUV-timer til f.eks. tolærerordninger, til næste skoleår.

Før sommeren 2021 gav et politisk flertal på Christiansborg mulighed for, at skolerne blandt andet kunne konvertere den understøttende undervisning til tolærerordninger, det vil sige timer, hvor der er flere lærere om at undervise en klasse, eller holdopdeling, fravige kravet om elevplaner og kravet om kvalitetsrapporter.

Det er blevet flittigt brugt, viser en undersøgelse, Danmarks Lærerforening foretog i oktober 2021. Her viste en rundspørge, at 84 procent af de adspurgte kommuner, at de konverterer den understøttende undervisning. To ud af tre kommuner fraviger kravet om elevplaner, mens knap halvdelen af kommunerne fraviger kravet om kvalitetsrapporter.

Indtil nu har det været oppe i luften, hvorvidt frihedsgraderne ville blive forlænget, så de også gælder næste skoleår. Men ministeriet har i dag meldt ud, at regeringen ønsker at forlænge til næste skoleår.

”Vi er meget glade for, at politikerne har forlænget de frihedsgrader, der gælder dette skoleår til næste skoleår. Det er fornuftigt, for skolerne er allerede i gang med at planlægge næste skoleår, og de forventer, de har de muligheder. Samtidig giver frihedsgraderne bedre og mere motiverende undervisning for eleverne, men også gladere og mere motiverede lærere. Vi får simpelthen bedre undervisning gennem de nuværende muligheder,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Læs ministeriets udmelding.

Emner

Målgruppe