Nyheder

Knap 18 mio. kr. til fyrede DLF-medlemmer i 2021

Beløbet ligger på samme niveau som i 2020, selv om der er sket et fald i antallet af afskedigelsessager.

Danmarks Lærerforening forhandlede sidste år 17,7 mio. kr. hjem til fyrede medlemmer i form af godtgørelser og forlængede opsigelsesvarsler. Det er på niveau med forhandlingsresultatet for 2020 – på trods af, at antallet af afskedigelsessager er faldet med 13 procent.

Oven i dette lykkedes det i 2021 Danmarks Lærerforening få trukket 69 afskedigelser helt tilbage via forhandlingerne.

”Det er i sagens natur en af vores kerneopgaver at være der for vores medlemmer, når de står i vanskelige situationer. Jeg er derfor godt tilfreds med vores forhandlingsresultater i de sager, hvor der ulykkeligvis var brug for det,” siger formand for Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening Thomas Andreasen.

For en anden type sager end afskedigelser er der dog sket en stigning – nemlig bortvisningssager. Her er antallet steget fra 30 i 2020 til 41 i 2021. Det er et område, som DLF prioriterer højt, og stigningen bekymrer derfor Thomas Andreasen.

”Bortvisning er en yderst indgribende sanktion for medlemmerne. Derfor følger vi dem nøje og træder til, når det er nødvendigt. Generelt vil vi sende en stor opfordring om, at man kontakter sin lokale kreds, hvis man har brug for vores bistand. Det kan både være ved bortvisning, hvis man står over for en fyring eller fx er bekymret for, om et sygdomsforløb kan ende i en afskedssag,” siger han.