DLF: Ny læreruddannelse er et skridt på vejen mod flere uddannede lærere i folkeskolen

Et flertal i Folketinget er blevet enige om rammerne for en ny læreruddannelse. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen håber, at den nye læreruddannelse kan bidrage til at tiltrække flere unge til lærerfaget og folkeskolen.

Partierne på Christiansborg har landet en aftale om en ny læreruddannelse, der skal hæve ambitionsniveauet og sikre højere kvalitet på uddannelsen. Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, er glad for, at det er lykkedes at skabe bred opbakning til vigtige ændringer af læreruddannelsen til gavn for folkeskolen.

”Skal vi også i fremtiden have uddannede lærere i folkeskolen, er det helt afgørende, at vi gør det mere attraktivt at blive og være lærer. Nu tager vi et stort skridt i den rigtige retning med en styrket læreruddannelse, som kan tiltrække og fastholde flere unge, kommende folkeskolelærere,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Den udviklingsgruppe, som bestod af Danmarks Lærerforening, Lærerstuderendes Landskreds, Danske Professionshøjskoler og KL, og som sidste år kom med en række anbefalinger til ændringer af læreruddannelsen, har sat et solidt aftryk på den nye aftale om læreruddannelsen. Det glæder DLF-formanden, at parterne gennem udviklingsgruppens forslag har sat vigtige aftryk på aftalen:

”Jeg er glad for, at mange af vores anbefalinger er kommet med i aftalen. De nye studerende får flere timer på studiet, specialpædagogik og dansk som andetsprog genindføres som undervisningsfag, og praktikforløbet bliver en større og mere integreret del af uddannelsen. Samtidig tager aftalen hul på arbejdet med at sikre bedre overgange mellem studiet og arbejdet på skolerne. Det er vigtige elementer, som giver de nyuddannede et bedre udgangspunkt for at lykkes som lærer,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

Derudover hæfter Gordon Ørskov Madsen sig ved, at der med aftalen skal etableres uddannelsesskoler rundt om i landet. Uddannelsesskolerne er en del af udviklingsgruppens anbefalinger, som skal sikre bedre integration mellem læreruddannelserne og praktikskolerne.

”Jeg er særligt glad for, at aftalen åbner for at få etableret uddannelsesskoler i hele landet. Uddannelsesskolerne skal være særligt godt rustet til at løfte uddannelsesopgaven, og de skal skabe en bedre kobling mellem teorien på læreruddannelsen og den praksis, de studerende møder på folkeskolerne. Det er afgørende, hvis vi skal klæde de lærerstuderende på til arbejdet i folkeskolen,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Gordon Ørskov Madsen understreger samtidig, at aftalen er et skridt på vejen til flere uddannede lærere i folkeskolen, men at der fortsat er store udfordringer - særligt med at sikre, at lærerne bliver i folkeskolen.

”Den nye læreruddannelse er et vigtigt skridt på vejen til at sikre, at flere unge får lyst til at blive lærer i folkeskolen, og at de er godt rustet til opgaven. Men vi kommer til at mangle 13.000 lærere i 2030, og skal vi nå i mål med at sikre uddannede lærere i folkeskolen også i fremtiden, skal vi sikre, at ikke kun uddannelsen, men også det efterfølgende lærerarbejde, er attraktivt. Det vil både give folkeskolen et bedre ry, både hos de lærerstuderende, hos de erfarne lærere og hos nogle af de mange uddannede lærere, der i dag arbejder uden for folkeskolen,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Emner

Målgruppe