DLF vinder sag om ytringsfrihed

I en sag, hvor en lærer fik en advarsel for at beskylde skolechefen for at lyve, har Ombudsmanden fastslået, at lærerens ytring var i orden.
Danmarks Lærerforening har vundet en sag, hvor en lærer fik en advarsel for at beskylde skolechefen for at lyve. Ombudsmanden har nemlig fastslået, at det var i orden, at læreren udtrykte sig på den måde.

”Vi har endnu engang fået en afgørelse, der viser, at der er en udstrakt grad af ytringsfrihed for de offentlige ansatte. Afgørelsen viser også, at udtalelserne gerne må være af en vis grovhed så længe man kan dokumentere eller sandsynliggøre de ytringer, man kommer med. Der er mange kommuner, der fortsat glemmer det”, siger Camilla Bengtsson, advokat i Danmarks Lærerforening.

Formand Gordon Ørskov Madsen understreger, at det er vigtigt, at lærerne frit kan bidrage til den offentlige debat og interne drøftelser på den enkelte arbejdsplads uden at skulle frygte for repressalier fra arbejdsgiveren.

”Vi ser jævnligt sager, hvor det har haft store konsekvenser for lærere at ytre sig. Dem har vi stort fokus på i Danmarks Lærerforening, og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe de lærere, der kommer i klemme,” siger han.

Læs om afgørelsen på Ombudsmandens hjemmeside

Emner

Målgruppe