Næsten alle lærere har elever, der mistrives

Danmarks Lærerforening kortlægger i ny stor analyse lærernes oplevelser med inklusion og mistrivsel. Det er læsning, der kalder på behov for investeringer på området.

Over 1.200 folkeskolelærere fra hele landet har svaret på en række spørgsmål fra Danmarks Lærerforening om deres oplevelser med inklusion og mistrivsel i klasseværelserne.

Og konklusionerne er krystalklare: Lærerne oplever i vid udstrækning, at de har elever, der ikke får den nødvendige støtte og mistrives.

Det går ud over trivslen i hele klassen, da konsekvenserne ofte er støj og uro i klassen, mindre tid til den enkelte elev, dårligere mulighed for at følge med i undervisningen – og i visse tilfælde endda vold og trusler.

Manglende støtte og mistrivsel
Over otte ud af ti lærere svarer i undersøgelsen, at de har en eller flere elever, der ikke får den nødvendige støtte. Og over ni ud af ti lærere har en eller flere elever, der mistrives.

Det er desuden en udbredt oplevelse, at hjælpen fra PPR ikke er realiserbar i praksis og desuden tager lang tid at få.

Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen mener, at resultaterne ikke er til at misforstå eller se bort fra.

”Mange elever trives ikke og har brug for en særlig støtte og indsats, men får det ikke. Det har betydning for de pågældende elever, men også for hele klassens trivsel og for lærerens mulighed for at kunne lykkes med undervisningen. Ved siden af klimakrisen mener jeg, at det er den største samfundsudfordring, vi står med overhovedet. Vi tager det slet ikke alvorligt nok,” siger han.

Mistrivsel er dyr i det lange løb
Folkeskolelærerne fremhæver en række parametre, der er vigtige for at de kan give alle elever i klassen den undervisning, de har brug for. Det drejer sig primært om:

  • forberedelse
  • to-lærerordning
  • bedre tid til at sikre god relation til eleverne.

Og det er løsninger, som Gordon Ørskov Madsen også peger i retning af.

”Der er rigtig mange gode grunde til at tænke investering ind i det her, så børnene får større mulighed for at kunne klare sig i deres liv, få en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet. Det er menneskeligt dyrt lige nu og her, men det er også økonomisk dyrt på sigt,” siger han og fortsætter:

”Der skal flere lærere ind i klasserne. Vi skal have flere timer, hvor der er to lærere på, som kan undervise og også kan tilgodese de specialpædagogiske behov, som nogle børn har.”

Læs Danmarks Lærerforenings undersøgelse om inklusion i skolen

Målgruppe