Nyheder

Nina Riising Erri modtager Lærerprisen 2022

Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris gives i 2022 til Nina Riising Erri fra Toftlund Distriksskole. Med prisen følger 75.000 kr.

Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris er finansieret af Ove Lund, som har overdraget en million kroner til Danmarks Lærerforening med det formål, at der årligt uddeles en pris til en lærer eller lærergruppe, som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole. Med prisen følger 75.000 kr.

I 2022 går prisen til Nina Riising Erri fra Toftlund Distriktsskole, der blev indstillet af skoleledelsen, kollegaer, forældre og elever i fællesskab.

De fremhæver blandt andet hendes evne til at tilrettelægge god og motiverende undervisning, der tager afsæt i den enkelte elev - både personligt, fagligt og socialt - samt hendes grundige refleksioner om valg af metoder og materialer.

Eleverne siger desuden, at Nina gør meget for at de føler sig set og hørt - faktisk får hun hver elev til at føle, at lige netop de er hendes ”yndlingselev”.

Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, står for at overrække prisen i foreningens lokaler i København.

”Det skinner tydeligt igennem i indstillingen, at Nina leverer en motiverende undervisning og har fokus på at skabe det fællesskab, der er så vigtigt i folkeskolen. Derfor skal der lyde et stort tillykke med årets pris,” udtaler Regitze Flannov.

Læs interview med Nina Riising Erri på folkeskolen.dk


Om Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris

Legatet er oprettet i 2021 til minde om stifternes skoletid på Lindevangskolen på Frederiksberg i årene 1942-52, og til minde om de dygtige og engagerede lærere, der underviste på skolen. Legatet administreres af Danmarks Lærerforening på vegne af Ove Lund. Medstifter er Hanne Nisted.

Vinderen vælges af et udvalg bestående af formanden for Undervisningsudvalget i DLF, formanden for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i DLF samt en tredje repræsentant udpeget af Danmarks Lærerforening. Derudover deltager Ove Lund og Hanne Nisted i udvalget.