Nyheder

Danmarks Lærerforening får stor bevilling til faglig udvikling af dansklærere

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 4,9 mio. kr. til Danmarks Lærerforening til faglig efteruddannelse af dansklærere i folkeskolen. Bevillingen skal give lærerne en ”faglig vitaminindsprøjtning” med ny viden og inspiration til danskundervisningen.

Dansklærerne kan fra sommeren 2024 se frem til at kunne få et fagligt løft, når Danmarks Lærerforening i samarbejde med landets Centre for Undervisningsmidler (CFU) og Dansklærerforeningen slår dørene op til en række kurser for lærere, der underviser i dansk i folkeskolen.

Bevillingen vækker glæde hos alle parter.

”Danskfaget er et væsentligt fundament for elevernes almene dannelse, for deres grundlæggende færdigheder og for deres indlæring i de fleste af skolens andre fag. Derfor er vi meget glade for, at A.P. Møller Fonden giver en bevilling på 4,9 mio. kr. til dansklærernes faglige kompetenceudvikling,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

”Dansklærerne har i mange år været presset af en skolehverdag med fuldt tryk på, obligatoriske test og stoftrængsel. Dertil kommer, at faglige kurser og faglig efteruddannelse i en årrække har været fortrængt af ’bunkekurser’. Det er vigtigt for os, at vi dansklærere får mulighed for at skabe rum for oplevelse, mening og nysgerrighed hos de børn og unge, vi underviser, og ud over tid, kræver det formål, fordybelse og fagligt brændstof. Vi håber, at kurserne giver deltagerne fornyet begejstring og inspiration til at dyrke det langsomme danskfag,” siger Ida Geertz-Jensen, formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion.

”Vi ser fra CFU’erne i Danmark frem til at være med til at inspirere og motivere dansklærere i hele landet til at udvikle danskfaget med blandt andet fokus på læselyst, opdagende skrivning og praksisnær litteraturpædagogik,” siger Søren Grosen, formand for Centre for Undervisningsmidler i Danmark.

Der vil blive udbudt i alt 15 kurser for op til i alt ca. 1000 dansklærere. Hvert kursus vil foregå som et 3-dages internat, hvor lærerne vil få inspiration og ny viden om danskfaget. Kurserne vil være målrettet erfarne dansklærere i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Kurserne løber af stablen i skoleåret 2024/2025.