Nyheder

Debat: Bekymringsbreve til folkeskoler hører fortiden til

De såkaldte 'bekymringsbreve', ministeriet har udsendt til 37 skoler, hører fortiden til. Skoler bliver ikke bedre af at blive kontrolleret, men af tillid, dialog og ressourcer, skriver DLF's Regitze Flannov i et indlæg i Avisen Danmark.

Af Regitze Flannov, forkvinde for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg.

Engang troede man, at skoler blev bedre af at blive kontrolleret. Det er man i store træk kommet væk fra i dag, hvor skolens parter er enige om at drive skole på en meget mere tillidsfuld og dialogbaseret måde. Derfor er det også ærgerligt, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inden sommerferien udsendte såkaldte ”bekymringsbreve” til 37 kommuner om, at én eller flere af skolerne i kommunen har bekymrende lav kvalitet.

Det er svært at se, hvem der får noget ud af, at disse breve er endt i kommunernes postkasser – af flere grunde. For det første bygger brevene på tal fra skoleåret 2021/2022. Kommunerne er derfor allerede for længst fuldt ud bevidste om problemerne – og naturligvis i gang med at forbedre kvaliteten sammen med skoler og forældrebestyrelser.

For det andet er de relativt vilkårlige, fordi de også sendes ud til ellers velfungerende skoler, der f.eks. ligger 0,1 karakterpoint under det ønskede gennemsnit. De fleste, der har bevæget sig rundt på en skole, ved, at man af og til kan ramme ind i udfordringer, såsom særligt udfordrede årgange, og at dette ikke gør skolens kvalitet ”bekymrende” generelt.

For det tredje kan beskeden virke demotiverende for de kommuner, skoleledere, skolelærere og forældre, der allerede er i gang med at forbedre en skoles kvalitet. De er allerede vidende om skolens udfordringer og har mere end et brev brug for ressourcer og støtte til at løfte opgaven. Desværre følger der ingen ressourcer med brevet.

For det fjerde har vi allerede et værktøj, der skal hjælpe skoler, som møder udfordringer, nemlig skoleudviklingssamtaler. De skal ifølge Børne- og Undervisningsministeriet udgøre rammen for ”en tillidsfuld og faglig dialog mellem kommunen og skolen om skolens udviklings- og indsatsområder”. Derfor er det også i dette forum, at diskussionen om skolernes udfordringer bør tages – og allerede tages. Med andre ord: Bekymringsbrevene hører fortiden til og er ikke gavnlige for at udvikle skolerne. Lad os håbe, de ikke finder vej til de kommunale postkasser igen.

Indlægget er bragt i Avisen Danmark den 22. august 2023.