Nyheder

Debat: Erhvervspraktik skal ikke kun være for de privilegerede

Alle elever skal have et godt praktikforløb, uanset hvilken skole de går på, og hvilken familiemæssig baggrund, de har. Vi kan ikke være andet bekendt som samfund, mener Danmarks Lærerforening, Dansk Metal og Dansk Industri.

Af Claus Jensen, formand i Dansk Metal, Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening, og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Erhvervspraktikken er en unik mulighed for børn i skolealderen for at få indblik i, hvad de voksne laver, når de går på arbejde. Det kan være med til at motivere og skabe drømme, og det kan give retning og mål for skoletiden.

Alligevel er det i dag sådan, at erhvervspraktikken kun er nogle forundt. Hvis børnenes forældre ikke kan hjælpe med at skabe kontakt til en virksomhed, så går børnene for ofte glip af de spændende og værdifulde oplevelser, det giver at prøve at være på en arbejdsplads.

I 2021 undersøgte EVA, hvor udbredt erhvervspraktik var for 8. og 9. klasseelever. Her svarede blot henholdsvis 63 og 55 procent af de adspurgte skoleledere, at de anvendte erhvervspraktikker. Det tal skal højere op, så flere elever får oplevelsen.

Et andet problem, som undersøgelsen også pegede på, er, at der er stor forskel på, hvor meget ansvar, der bliver overladt til forældrene, når man skal finde erhvervspraktik. Og også kvaliteten og integrationen mellem erhvervspraktik og undervisning er meget forskellig.

Det bliver vi nødt til at få ændret på, så alle elever bliver sikret et godt praktikforløb - uanset hvilken skole de går på, og hvilken familiemæssig baggrund, de har. Vi kan ikke være andet bekendt som samfund.

Hvis vi bare lader stå til, så risikerer vi, at der bliver skabt et A- og et B-hold. De børn, der har forældre med overskud og gode kontakter kommer i erhvervspraktik, mens resten bliver ladt i stikken. Det må ikke ske i Folkeskolen.

Folkeskolen skal nemlig rumme alle børn og give dem de bedste muligheder, så de kan opnå deres drømme og udnytte deres potentiale. Folkeskolen er en af de vigtigste institutioner i Danmark, for her mødes børn på tværs af alle samfundslag. Her går direktørens søn, smedens datter og pædagogens børn. Og derfor er det så vigtigt, at skolen viser børnene, hvad de kan med deres liv og hvilke muligheder, der er i arbejdslivet.

Derfor er Dansk Metal, Danmarks Lærerforening og Dansk Industri nu gået sammen med en fælles opfordring om, at politikerne sørger for, at alle elever har ret til at komme i erhvervspraktik i løbet af deres skoletid.

Det er en øjenåbner for mange at komme i erhvervspraktik. Der er en grund til, at rigtigt mange husker, hvor de var, og hvad de lavede i lige netop den periode af deres skolegang. Claus var for eksempel i praktik som smed, Gordon forsøgte sig både som radiomekaniker og tømrer, og Lars var i praktik som falckredder. Vi kan huske det, fordi det er en fed og sjov oplevelse, der giver indsigt i arbejdslivet som voksen. Man får lov til at prøve kræfter med et konkret fag og bruge hænderne og hovedet på en anden måde, end når man sidder på skolebænken.

Vi mener, at det bør være målet, at alle elever kommer mindst to uger i erhvervspraktik i løbet af 6. – 9. klasse. Det kræver blandt andet, at vi får styrket samarbejdet mellem de virksomheder, institutioner og organisationer, som stiller praktikstederne til rådighed.

Eleverne skal også præsenteres for en større pallette af praktikmuligheder. I dag kan der være tendenser til, at erhvervspraktikken foregår i de ”synlige” fag, som man møder i sin hverdag. Det kan være i den lokale brugs eller børnehaven rundt om hjørnet. Det er der ikke noget galt i.

Men der er mange flere virksomheder og erhverv i Danmark, som måske er lidt mere skjulte og svært tilgængelige fra gaden. For eksempel går de færreste af os dagligt forbi en industrivirksomhed, som måske endda ligger lidt afsides i et industrikvarter, og det kan måske være svært at finde en lokal håndværker, hvis man ikke færdes i det miljø, og ikke lige kender nogen, der gør.

Det skal vi have ændret på, for erhvervspraktikken er netop en mulighed for, at vores børn og unge kan stifte bekendtskaber med fag og arbejdspladser, som de ikke kender meget til.

Samtidig vil et øget fokus på erhvervspraktikken også stille større krav til skolerne. For når flere elever kommer i praktik, så skal der også være en endnu stærkere kobling mellem praktikken, undervisningen og vejledningen, end tilfældet er i dag.

For eksempel er det oplagt, at erhvervspraktikken bliver inkorporeret i undervisningen både før og efter, eleverne har været afsted. Politikerne bør sørge for, at alle elever får mulighed for at få et inspirerende undervisningsforløb med erhvervspraktik. Det vil give de unge en meget bedre indsigt i mulighederne i arbejdslivet i god tid, inden de skal vælge deres videre vej efter folkeskolen.

Indlægget er bragt i Avisen Danmark den 13. august 2023.