Nyheder

Medlemsmøder: Løn står øverst på lærernes liste ved OK24

Mere end 4500 medlemmer har været til OK-møder i Danmarks Lærerforenings kredse inden sommerferien. Løn er det tema, der fylder hos flest medlemmer, og det forstår DLF-formand Gordon Ørskov Madsen godt.
Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område begynder i det nye år, og arbejdet i Danmarks Lærerforening er i fuld gang.

Mere end 4500 lærere, børnehaveklasseledere og undervisere har i løbet af foråret deltaget i DLF’s medlemsmøder over hele landet. Medlemmerne kommer bl.a. fra folkeskoler, PPR, SOSU-skoler, private gymnasiers grundskoler, frie fagskoler, STU’er, voksenspecialområdet, professionshøjskoler, kommuner, regioner og stat.

Fælles for dem er, at lønnen er det tema, der fylder mest forud for OK24, og det forstår DLF-formand Gordon Ørskov Madsen godt.

”Sikring af reallønnen er det, der fylder hos flest medlemmer, og også andre lønspørgsmål er højt oppe på listen. Det viser tydeligt, at også vores medlemmer mærker den rekordhøje inflation, og at lønnen kommer til at spille en større rolle ved de kommende overenskomstforhandlinger” siger Gordon Ørskov Madsen.

Formanden understreger samtidig, at selvom lønnen er et hovedtema, er der også andre veje at gå ved de kommende forhandlinger:

”Som altid ved OK-forhandlingerne handler det om at sikre størst mulig værdi til medlemmerne. Lønnen kommer helt sikkert til at spille en hovedrolle ved O24, men der er også andre temaer, vi skal have i spil. Eksempelvis er kompetenceudvikling også et højt prioriteret tema hos medlemmerne, og seniorer, nyuddannede og barsel er andre emner, der er på dagsordenen.”

Medlemmernes input er nu indsamlet og danner grundlag for de krav, der skal vedtages på DLF’s kongres i september. Kravene udveksles med arbejdsgiverne til december, inden OK-forhandlingerne med kommuner, stat og regioner begynder i 2024.

Vil du vide mere om de kommende overenskomstforhandlinger? Så kan du læse med på dlf.org/ok24.