Nyheder

Debat: Velkommen til et nyt skoleår - må det bringe mere frihed til skolerne

Elever og lærere tager i disse uger hul på et nyt skoleår. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen ønsker alle velkommen i folkeskolen - og han håber på, at det kommende skoleår vil bringe større frihed til lærerne og skolen.

Af Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

I disse uger myldrer livet i den grad tilbage i landets skolegårde og klasselokaler. Godt en halv million elever tager nemlig hul på et nyt år i folkeskolen. Lige fra de alleryngste, der med spænding pakker den nye skoletaske for første gang, til et godt gensyn med kammerater og lærere for de større elever. De skal alle have et stort og hjerteligt ”velkommen”.

Det samme skal de lærere, som vender tilbage efter en velfortjent ferie. Jeg ved, at mange har glædet sig til at gense elever, forældre og kollegaer – og til at komme i gang med det nye skoleår. Som lærer er der sjældent to dage, der ligner hinanden, for slet ikke at tale om to skoleår, så skolestarten er altid spændende, uanset om man har været lærer i 2 eller 20 år.

Eleverne vil møde nye fag, emner og temaer. Få nye indsigter, inspirationer og kammerater. Folkeskolen spiller nemlig en kæmpe rolle i vores børns og unges liv - og også i hele vores samfund som det sted, vi mødes på tværs af forskelligheder og lærer at blive en del af et forpligtende, demokratisk fællesskab. Ja, jeg vil gå så langt som at sige, at folkeskolen er Danmarks vigtigste samfundsinstitution. Det er et fællesskab, vi skal styrke og værne om.

Det kræver, at vi som samfund investerer i folkeskolen. Investerer i, at eleverne mødes af uddannede lærere, der har den nødvendige tid og de rette rammer til at lave den fede og varierede undervisning. Investerer i at forebygge mistrivsel ved at understøtte fællesskabet og ved bedre at hjælpe de børn, der har brug for støtte. Og ikke sparer på alt det vigtige, som desværre er virkeligheden alt for mange steder i landet – det koster i sidste ende både menneskeligt og økonomisk dyrt, hvis vi ikke sætter ind med en tidlig og kvalificeret indsats.

I Danmarks Lærerforening ser vi lige nu et kæmpe potentiale i, at skolerne får større frihed til at skabe en mere sammenhængende skoledag med langt bedre og mere varieret undervisning. Folkeskolen er i dag alt for stramt styret, og det går ud over undervisningen, virkelysten og motivationen. Vi skal i stedet tage afsæt i lærernes faglighed og dømmekraft, elevernes behov og de muligheder, man har lokalt på den enkelte skole. Det kan være alt fra bedre tid og rum til at tage ud i naturen og fordybe sig i biodiversitet, guldalderkunst, vindenergi eller Pythagoras. Bruge tid på at samarbejde med lokale virksomheder og bygge loungemøbler til klubben. Eller arrangere en valguge for at åbne elevernes øjne for glæden ved lokalt demokrati.

Vi ved fra de kommuner, der forsøgsvis har fået frihed til at skabe en skole, der passer til netop dem og lokalområdet, at det skaber større engagement og glæde ved undervisningen hos både lærere, elever og forældre. De potentialer skal indfris i hele landet. Men hvis folkeskolen skal kunne alt det, vi som samfund ønsker, kræver det noget: Tid til at nå rundt om alle elever. Flere uddannede lærere. At der er råd til inspirerende undervisningsmaterialer og faglokaler.

Blandt parterne på folkeskoleområdet er der i disse år heldigvis bred enighed om, hvad der skal til for at rykke folkeskolen i en endnu bedre retning. Og vi oplever i langt højere grad end tidligere en fælles erkendelse af, at de gode og holdbare løsninger på folkeskoleområdet skal findes i fællesskab mellem politikerne og lærere, skoleledere, elever, forældre og kommunerne. Det synes jeg lover godt for folkeskolens fremtid – og dermed for alle de elever, vi nu skal byde varmt velkommen til et nyt skoleår.

Indlægget er bragt i AvisenDanmark den 6. august 2023. 

Emner

Målgruppe