DLF om PISA-resultater: Behov for at investere i folkeskolen

Den nye internationale PISA-undersøgelse viser, at danske skoleelever klarer sig dårligere i matematik og læsning. Det kalder ifølge DLF på mere forberedelsestid, flere timer med to lærere og flere uddannede lærere på skolerne.

De danske skoleelever klarer sig dårligere i matematik og læsning, mens resultaterne i naturfag er stagneret.

Det er blandt konklusionerne i den seneste PISA-undersøgelse, hvor 15-årige i 81 lande testes i blandt andet matematik, læsning og naturfag.

Ifølge Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening, er det bekymrende, at udviklingen herhjemme dermed er gået den gale vej siden 2012.

”PISA er ikke en facitliste, men vi skal selvfølgelig tage udviklingen alvorligt og handle på den – særligt da det er en tendens, vi har set over flere år,” siger han.

”Skal vi løfte elevernes faglighed, kræver det mere forberedelsestid, flere timer med to lærere, og at der er nok uddannede lærere på skolerne. Desværre ser vi store besparelser på skolerne i hele landet, og det går ud over elevernes faglighed. Vi skal gå den anden vej og investere i den gode undervisning,” siger han.

Dykker man ned i tallene kan man se, eleverne præsterer dårligere på skoler med lærermangel.

”Det viser tydeligt behovet for at sikre flere uddannede lærere på skolerne, og at lærerne bliver efteruddannet i deres fag. Hver tredje nyansatte underviser i folkeskolen har ikke en læreruddannelse, og det er klart, at det har konsekvenser for undervisningen og elevernes faglige udvikling,” siger Gordon Ørskov Madsen.

På trods af de faldende resultat-kurver ligger de danske elever fortsat over OECD-gennemsnittet i læsning, matematik og naturfag.