Nyheder

Centralorganisation vinder sag om aftale- og forhandlingsret for SOSU-undervisere

Sag om aftale- og forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre, der underviser på SOSU-skoler, er nu afgjort.

Akademikerne har tabt en sag mod centralorganisationen CO10, der organiserer medarbejdere på det statslige område. Sagen drejer sig om, hvorvidt Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen kunne få aftale- og forhandlingsretten med sig ind i Akademikerne, da de skiftede centralorganisation og meldte sig ud af CO10 og i stedet ind i Akademikerne med virkning fra 1. januar 2020.

CO10 afgjorde på daværende tidspunkt ud fra vedtægter, praksis og strategiske pejlemærker, at det var bedre at videregive aftale- og forhandlingsretten til Lærernes Centralorganisation, som videredelegerede den til Danmarks Lærerforening. Det var Akademikerne ikke enige i, og det resulterede i en retssag, som kørte i Østre Landsret i november.

Landsretten er nu kommet frem til, at CO10 gerne måtte både beholde og videregive aftale- og forhandlingsretten.

Morten Refskov, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, er glad for resultatet:

”Vi er glade for, at disse undervisere kan blive hos os. CO10 traf jo beslutningen om at overføre området til LC, og vi tager i Danmarks Lærerforening imod nye undervisergrupper med åbne arme. Vi ved noget om deres vilkår og arbejdsopgaver, og vi er gode til at tage vare på dem.”