Nyheder

Debat: Fremtidens skole er i bevægelse

Vi skal give skolerne bedre mulighed for lave undervisning, hvor eleverne er ude og bevæge sig. Men det kræver en holdindsats, hvor skoler og lokalt foreningsliv arbejder sammen, skriver DLF og DGI i dette fælles debatindlæg.

Af Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, og Charlotte Bach Thomassen, Landsformand i DGI.

Der er lige nu et stort politisk fokus på at balancere forholdet mellem teori og praksis bedre i folkeskolen. Det er vi i Danmarks Lærerforening og DGI glade for.

Der er nemlig brug for, at vi sikrer eleverne en mere varieret og motiverende undervisning, åbner deres øjne for nye muligheder og får alle med. Ligesom der er behov for at få flere børn og unge til at bruge de lokale foreninger efter skoletiden i en tid, hvor vi ser flere og flere børn og unge, der går alene hjem til skærmene efter skole i stedet for at ses med kammerater, dyrke idræt eller lave andre fritidsaktiviteter, der bidrager til følelsen af at høre til i stærke fællesskaber.

I en mere varieret undervisning skal bevægelse fylde mere, end det gør i dag. Men mere bevægelse handler ikke om, at man fra centralt politisk hold skal til at indføre flere idrætstimer eller sætte konkrete minuttal for bevægelse. I stedet for rigid styring er der brug for politisk opbakning, tillid og ressourcer til skolen med plads til fx en mere åben Skole tæt på omverdenen.

Hvis vi skal understøtte undervisningsfællesskabet, skal vi give elever, lærere og ledelse bedre mulighed for – i alle fag – at tilrettelægge en undervisning, hvor bevægelse indgår naturligt i og bidrager til en mere varieret og motiverende undervisning. Det kan være både ude eller inde og handle om alt lige fra matematik til sprogundervisningen.

Det kan være en skattejagt efter geometriske figurer i lokalområdet. Prøve at leve som bonde i vikingetiden eller evaluere et undervisningsforløb med et orienteringsløb.

Metoderne, kreativiteten og mulighederne for samarbejde mellem eksempelvis DGI og den lokale skole er mange, men det kunne også prioriteres i dagligdagen.

I dag er der for mange begrænsninger. Tiden er for knap og rammerne for snævre. Der er for meget fokus på detaljerede mål, test og eksaminer, og det bliver for styrende for undervisningen. Det går ud over virkelysten og motivationen.

Det skal vi forbedre ved, at undervisningen i langt højere grad tager afsæt i lærernes faglighed og dømmekraft, elevernes behov og de muligheder, man har lokalt på den enkelte skole for fx at tage ud i naturen eller samarbejde med lokale virksomheder og idræts- og fritidsforeninger.

Vi ser her store potentialer i, at det omgivende samfund åbner sig mere for skolen. Stiller faciliteter og ressourcer til rådighed, som lærerne kan tænke ind i undervisningen. Det kommer både skolen og det lokale foreningsliv til gode. Foreningerne har faciliteter og instruktører til rådighed som skolens budget ofte ikke rækker til, der både kan bidrage til variation i fagundervisningen ligesom det kan vække elevernes interesse for frivillige fritidsaktiviteter efter skole.

Vi skal kort fortalt sikre motivation og fællesskab gennem mere variation og bevægelse både i og efter skoletiden. Det kræver, at vi giver lærerne bedre tid og rammer samt samarbejder lokalt – det budskab står vi sammen om i Danmarks Lærerforening og DGI.

Indlægget er bragt i Altinget d. 5. oktober 2023.

Målgruppe