Nyheder

1 mio. kr. til DLF-medlem efter arbejdsskade

Østre Landsret har givet Danmarks Lærerforening medhold i sag om en hovedskade. Vigtig dom for medlemmet og rent principielt, lyder det fra DLF.

Et medlem af Danmarks Lærerforening fik i 2016 en hovedskade på sin arbejdsplads. DLF tog arbejdsskaden videre som sag ved domstolene for at sikre medlemmet den nødvendige kompensation for følgerne af skaden.

Østre Landsret har nu afsagt dom. Dommen lyder på, at den kommunale arbejdsgiver foreløbig skal betale ca. 1. mio. kr. til medlemmet. Der vil desuden komme yderligere krav til, så det endelige beløb kan muligvis stige.

Thomas Andreasen, der er formand for Danmarks Lærerforenings arbejdsmiljø- og organisationsudvalg, glæder sig over sagens udfald.

”Vi er først og fremmest meget glade på vegne af medlemmet, der nu får en markant større økonomisk kompensation, end der først var stillet i udsigt. Og så er det en vigtig principiel dom for os,” siger han.

”Det er helt centralt, at vores medlemmer kan gå på arbejde uden frygt for at komme fysisk galt afsted. Dommen her understreger kommunernes og andre arbejdsgiveres ansvar for at sikre en indretning af arbejdspladserne, så medarbejderne undgår ulykker som denne, der har haft store negative konsekvenser for vores medlem,” siger Thomas Andreasen.

Brug din fagforening

I 2021 hjalp DLF medlemmerne til at få økonomisk erstatning for over 100 mio. kr. i arbejdsskadesager. Det understreger ifølge Thomas Andreasen, at fællesskabet betaler sig – og at man skal huske at bruge sin fagforening, når uheldet er ude.

”Det er en kerneopgave, at vi er der for vores medlemmer, når de har brug for os. Men vi kan kun føre de sager, vi får kendskab til. Vi opfordrer derfor altid til, at vores medlemmer melder arbejdsskader til deres AMR eller TR. Det er meget vigtigt for det videre forløb, at man helt fra start får beskrevet skaden grundigt og præcist,” siger Thomas Andreasen.

Han pointerer desuden, at man skal bede sin kreds sende sagen til sekretariatet, når der er varige følger eller forsikringsselskaber ikke behandler spørgsmål om anerkendelse eller behandlingsudgifter retvisende.

Læs hvordan du som medlem kan få hjælp til din arbejdsskadesag

Målgruppe