Nyheder

Her er kandidaterne til ny næstformand for Danmarks Lærerforening

To kandidater har meldt sig til valget af ny næstformand i DLF på den kommende kongres: Niels Jørgen Jensen og Regitze Flannov.

Danmarks Lærerforening skal vælge ny næstformand på kongressen d. 19. – 21. september, da næstformand siden 2011 Dorte Lange har besluttet ikke at genopstille.

To kandidater stiller op til posten: Niels Jørgen Jensen og Regitze Flannov.

Her kan du læse mere om kandidaterne og deres motivation for at stille op: 

Hvorfor stiller du op som næstformand?

Niels Jørgen Jensen: Jeg ønsker at lægge alle mine kræfter i, at DLF fortsat står stærkt i en tid med behov for stærke fagforeninger – og behov for et stærkt fællesskab i vores organisation og for vores medlemmer. Jeg vil bidrage til, at vi løbende analyserer og forholder os til vores omverden både nationalt og internationalt, så vi kan være på forkant og hensigtsmæssigt bruge de muligheder, der til hver tid gælder. Jeg ved, jeg kan gøre en positiv forskel som sparringspartner for formanden, jeg brænder for skolen og for medlemmerne af DLF, og derfor stiller jeg op til posten som næstformand.

Regitze Flannov: Jeg brænder for folkeskolen og lærerprofessionen. Jeg tror på, at folkeskolen er et fundamentet i vores velstand, velfærd og demokrati. I folkeskolen styrkes vores sammenhængskraft og vi dannes og uddannes i fællesskabet. Det er værdier jeg bærer med mig, og jeg vil arbejde for, at vores medlemmer har rammer og vilkår for fortsat at udvikle folkeskolen og give alle vores elever undervisning af høj kvalitet.

Hvilke dagsordener vil du fokusere særligt på?

Niels Jørgen Jensen: Vi skal styrke organisationsbevidstheden i DLF for at sikre en endnu stærkere politisk sammenhængskraft som helhed og med lokal kapacitet til at handle. Vi skal holde fast i vores visioner, professionsideal og folkeskoleideal i en foranderlig verden. Visioner for skole, elever og samfund, der historisk har vist, hvor afgørende investeringer i skolen er, hvis nogen skulle være i tvivl i dag. Og så skal vi fokusere vores politiske fokus på de steder, hvor udfordringerne er størst – fx at få flere læreruddannede i folkeskolen, øge investeringerne i folkeskolen samt sikre en styring af folkeskolen, hvor retningen sættes af visioner og formål i stedet for et snævert økonomisk og udgiftsstyret fokus på folkeskolen.

Regitze Flannov: Jeg er optaget af, at vi fortsat har et samfund, hvor vi som borgere ser værdien i at investere i vores fælles folkeskole. I folkeskolen mødes vi på tværs af befolkningsgrupper og lærer hinanden at kende. Her dannes kimen til det samfund, som vi kender med stor tillid befolkningen imellem. Den samfundskontrakt er udfordret. Privatisering overtager. Vilkår og rammer for god undervisning til vores elever og et sundt arbejdsmiljø for vores medlemmer trues. Mit fokus er derfor på investering i rammerne for god, varieret og motiverende undervisning samt fastholdelse og rekruttering af lærere.

Hvad er dine visioner for DLF i de kommende år?

Niels Jørgen Jensen: Vores opgave er meget stor, og den har enorm betydning. Når vi styrker medlemmernes arbejdsforhold, kan vi skabe en kvalitet i folkeskolen, som vil være fundament for et demokratisk og bæredygtigt samfund. Vores helt overordnede krav som fagforening for lærerne må derfor være, at der samfundsmæssigt investeres i skolen – at der tages et nationalt politisk ansvar for, at skolen kan lykkes.

Regitze Flannov: Foreningen skal fortsat være en stærk og troværdig uddannelsespolitisk aktør, som er tilstede der hvor beslutninger, der berører vores medlemmer, tages. Vi skal danne stærke alliancer bredt i samfundet og via vores lokale kredse være tæt på medlemmernes hverdag. Vi har en handlekraftig lokal organisering direkte ud i kommunerne, som vi fortsat skal styrke og understøtte. Foreningens fælles målsætninger skal understøtte vores sammenhold og skabe resultater for medlemmerne.


Om kandidaterne

Niels Jørgen Jensen er blev uddannet lærer i 1998. Han har undervist på Hvinningdalskolen skolen i Silkeborg indtil 2011, og har været formand for Silkeborg Lærerforening siden 2016. Siden 2020 har han siddet i DLF's hovedstyrelse og været medlem af overenskomstudvalget.

Regitze Flannov blev uddannet musik- og religionslærer i 1989. Hun har blandt andet undervist i Frederikssund, og i 2008 blev hun formand i Frederikssund Lærerkreds. I 2012 blev hun medlem af DLF's hovedstyrelse, hvor hun har været næstformand i overenskomstudvalget og senest formand for undervisningsudvalget.

Om valget

Næstformanden vælges for en fireårig periode. Læs mere om valget af næstformand og se kandidaternes valgoplæg.

På kongressen skal foreningen desuden vælge formand for de næste fire år, og her stiller nuværende formand Gordon Ørskov Madsen op som eneste kandidat.

Målgruppe