Nyheder

Lærergruppe med grønt fokus modtager Lærerprisen 2023

Laererprisen 2023
Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris tildeles i år tre lærere fra Hellebækskolen i Helsingør Kommune, der arbejder tværfagligt og på tværs af klasser og årgange om bæredygtighed og grøn omstilling.

At tænke grønt er ikke et fag eller en temauge på Hellebækskolen, men en naturlig og integreret del af hverdagen. Her spiller de tre lærere Anne Mette Vitus Jensen, Anja Omgaard Rasmussen og Kasper Hjelholt Vejlgaard en stor rolle i at sætte en retning for fælles praksis, der inddrager hele skolen.

Sammen inspirerer de kollegaer, hvor de deler ud af erfaringer, undervisningsmaterialer og idéer. Det gør, at de tre lærere i år modtager Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris.

Lærergruppen er indstillet til prisen af Helsingør Lærerforening, der blandt andet fremhæver, at lærerne tager fat på klimaproblemerne på en løsningsorienteret måde, så det at tænke bæredygtigt og passe på naturen ikke kommer til at handle om en frygt for fremtiden for eleverne. I et konkret projekt har elever på tværs af klassetrin på skift været involveret i et forløb om plastik.

Først blev det indsamlet som skrald i naturen, delt op i plasttyper, granuleret og til sidst omstøbt til linealer til eleverne i 1. klasse og knapper til håndværk og design. Alt imens eleverne sideløbende lærte mere om, hvor plast kommer fra, dets egenskaber og dilemmaer forbundet med at bruge det.

Desuden bidrager lærerne med videndeling, inspiration og sparring til både deres kollegaer på Hellebækskolen, men også kollegaer på andre skoler samt til medlemsarrangementer i Helsingør Lærerforening, og konferencer, hvor de sætter fokus på udfordringerne og mulighederne for at arbejde om og med bæredygtighed set fra en lærers perspektiv.

”Lærerprisen er en god anledning til at hylde alle vores lærere for deres kæmpe arbejde for at skabe motiverende undervisning og sikre et godt fællesskab i folkeskolen. Lærergruppen fra Hellebækskolen er et godt eksempel på, hvordan man på tværs af skolen kan arbejde med at kombinere fag, dannelsesperspektiver og hverdagsrelevans for eleverne – og så med fokus på et så vigtigt emne som bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor skal der lyde et stort tillykke til dem med årets lærerpris,” siger Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.


 

Om Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris

Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris er finansieret af Ove Lund, som har overdraget en million kroner til Danmarks Lærerforening med det formål, at der årligt uddeles en pris til en lærer eller lærergruppe. Medstifter er Hanne Nisted.

Legatet er oprettet i 2021 til minde om stifternes skoletid på Lindevangskolen på Frederiksberg i årene 1942-52, og til minde om de dygtige og engagerede lærere, der underviste på skolen. Legatet administreres af Danmarks Lærerforening på vegne af Ove Lund.

Lærerprisen tildeles en lærer eller lærergruppe, der underviser i folkeskolen, og som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole. Med prisen følger 75.000 kr.

Modtageren vælges af et udvalg bestående af formanden for Undervisningsudvalget i DLF, formanden for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i DLF samt en tredje repræsentant udpeget af Danmarks Lærerforening. Derudover deltager Ove Lund og Hanne Nisted i udvalget.


 

Udviklingspulje til grøn omstilling

Danmarks Lærerforening arbejder for at understøtte medlemmernes undervisning i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed, bl.a. ved at have en udviklingspulje, som kredsene kan søge til medlemsengagerende aktiviteter. Som lærer kan man derfor kontakte sin lokale kreds, hvis man har idéer til at fremme den grønne dagsorden. 

Læs om Danmarks Lærerforenings arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed