Nyheder

Nyt finanslovsforslag løser langt fra folkeskolens økonomiske problemer

Midlerne til folkeskolen er for få og kommer for sent, fastslår DLF’s formand oven på regeringens forslag til næste års finanslov.

Regeringen har præsenteret sit forslag til finansloven for 2024, der på folkeskoleområdet bl.a. indeholder et ekstra løft af den kommunale serviceramme med 650 millioner kroner og en øremærket bevilling til intensive læringsforløb i dansk og matematik.

Formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen ser nogle gode intentioner i finanslovsforslaget, men slår fast at midlerne er alt for få og kommer for sent.

”Regeringens fokus er sådan set det rigtige, men de nye initiativer omkring folkeskolen rækker bare slet ikke – og mange af de nye midler lander først om fem år. Det spiller dårligt sammen med de store besparelser, vi ser i kommunerne netop nu. Regeringen hælder nogle penge i kassen ovenfra med de nye tiltag, mens det fosser ud af kassens bund. Det betyder, at vi ikke får investeret i stærke fællesskaber og skabt de varige forbedringer for vores børn og unge, der er brug for,” siger han.

Gordon Ørskov Madsen pointerer desuden, at man politisk skal give et lokalt råderum til udmøntningen af de nye midler.

”Det er vigtigt at gøre en særlig indsats for de elever, der har brug for ekstra hjælp. Derfor skal vi investere i skolens dagligdag, men indsatsen kan folde sig ud på forskellige måder ud fra elevernes konkrete behov og de lokale rammer på skolen. Så det er vigtigt, at man politisk ikke lægger sig for fast på, hvordan de her midler skal udmøntes. Og politikerne skal vide, at de nye midler slet ikke løser folkeskolens grundlæggende finansieringsproblemer.”

Læs om regeringens forslag til finansloven for 2024 på folkeskolen.dk