Åbent brev fra DLF, Skolelederforeningen og KL til ny minister

20. december 2022

Folkeskolen står over for store udfordringer med blandt andet trivsel, økonomi og rekruttering. En del af løsningerne skal findes i Sammen om Skolen-partnerskabet, som nu er en del af det nye regeringsgrundlag.

Kære Mattias

Tillykke med posten som børne- og undervisningsminister. Det er i barndommen og i skolen, at vi danner de næste generationer og lægger byggestenene til fremtidens Danmark. Derfor er netop dit ministerium et af de vigtigste, vi har.

Der er store udfordringer foran os. Stadigt flere børn og unge er ensomme, får psykiatriske diagnoser og har behov for hjælp og støtte. Mere end 45.000 unge står uden uddannelse eller arbejde. Skolerne må finde en stadigt sværere balance mellem opgaver og ressourcer. Og alt for få ser mod læreruddannelserne og det efterfølgende arbejde i folkeskolen.

Det tætte samarbejde mellem skolens parter er afgørende, når vi skal lykkes med at løse de væsentlige og komplekse udfordringer, folkeskolen og samfundet står overfor. I dag er samarbejdet om skolen historisk godt, og Sammen om Skolen-partnerskabet har spillet en væsentlig rolle i at samle skolens aktører om fælles, holdbare løsninger.

KL, Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening vil gerne kvittere for, at Sammen om skolen er skrevet ind regeringsgrundlaget. Det giver et godt fundament for det vigtige arbejde, vi har foran os.

Vi har en fælles ambition om, at skolen skal løfte alle elever, uanset hvilken baggrund de kommer med. Vi har brug for, at alle børn forlader skolen med et stærkt fagligt og socialt fundament for deres fremtidige liv.

Vi er nået langt på kort tid. Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem er et eksempel på, hvad vi kan, når vi arbejder sammen. Vi har taget store skridt på vejen mod større frihed til folkeskolen. Arbejdet med at skabe en mere praksisorienteret skole med mere motiverende undervisning for alle elever er i gang, og det samme er det store og vigtige arbejde med at sikre bedre inklusion i folkeskolen.

Sammen skal vi nu i mål med at finde fælles løsninger på de udfordringer, vi er enige om, at skolen står overfor.  

Vi glæder os til samarbejdet.

Med venlig hilsen

Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
Thomas Gyldal, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg