Arbejdsvilkår: Løn, livsfaser og inklusion fylder for medlemmerne

07. marts 2023

DLF har holdt de første møder for medlemmerne om rammer og vilkår for deres arbejdsliv. Flere store udfordringer fylder i hverdagen for lærere, børnehaveklasseledere og andre undervisere.

Danmarks Lærerforening har afholdt en række medlemsmøder om rammer og vilkår for arbejdslivet. Med møderne har foreningen taget første skridt mod overenskomstforhandlingerne i 2024.   

”Det er vigtigt, at de udfordringer, medlemmerne møder i hverdagen, er med til at sætte retningen for foreningens arbejde. Derfor har vi nu taget første runde medlemsmøder, og vi er i fuld gang med at arbejde videre på de input, vi har fået,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

De tre overordnede temaer på møderne, der er blevet afholdt rundt om i landet på skolerne og i kredsene, har været det hele arbejdsliv, professionen og folkeskolen. Medlemmerne har foldet temaerne ud og talt om en bred vifte af udfordringer, der påvirker deres arbejdsliv. Blandt de emner, fylder mest for medlemmerne, er inklusion, sikring af reallønnen og livsfaser, herunder forhold for nyuddannede og seniorer.

”De første møder har været meget brede, og formålet har været at få input og tilbagemeldinger på alt det, der udfordrer medlemmerne. Noget skal forfølges i overenskomstsporet, mens andre udfordringer skal løses politisk. Det gælder eksempelvis inklusion og skolens overordnede økonomi, som fylder meget i hverdagen,” siger DLF-formanden.

Efter at have fået de første brede tilbagemeldinger fra medlemmerne, samles kredsformænd og hovedstyrelse nu til de indledende drøftelser om OK24. Herefter inddrages medlemmerne igen i løbet af foråret på en række medlemsmøder rundt om i landet. 

”Vi har nu taget første skridt. Næste skridt kommer til april og maj, hvor vi igen inviterer medlemmerne ind for at få mere konkrete input og overvejelser om prioriteringer frem mod OK24,” siger Gordon Ørskov Madsen. 

Du kan holde dig orienteret om de kommende overenskomstforhandlinger på Danmarks Lærerforenings OK24-side.