Danmarks Lærerforening: Brug folkeskolens erfaringer, når flere unge skal hjælpes i uddannelse og job

03. maj 2023

Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger, og DLF’s formand, Gordon Ørskov Madsen, ser store potentialer for folkeskolen. Dog ser han med stor alvor på forslaget om at afskaffe 10. klasse.

Kommissionen for andengenerationsreformer har onsdag fremlagt sine anbefalinger. Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, har haft store forventninger til kommissionens arbejde, og ser potentialer i flere af de anbefalinger, kommissionen nu er kommet med.

”Vi står med nogle store og komplekse udfordringer, der blandt andet handler om, at alt for mange unge ender på kanten af samfundet uden hverken uddannelse eller job. Dem kan vi gøre mere for, end vi gør i dag, hvis vi sætter ind allerede i folkeskolen,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

Han understreger, at andengenerationsreformer, der går et spadestik dybere end traditionelle reformer, tænker bredere og tager mere komplekse virkemidler i brug, er den helt rigtige vej, hvis man skal løse samfundets ’vilde problemer’. Mere konkret tænker han på de 45.000 unge, der i dag står uden uddannelse eller arbejde.

”Reformkommissionen har fat i nogle af de rigtige greb, når de peger på ekstra hjælp til udsatte elever, ressourcer til socioøkonomisk hårdt ramte skoler og en ny skolepsykologuddannelse. Vi kan gøre mere i folkeskolen, end vi gør i dag, hvis vi investerer rigtigt, tænker bredere og klogere, og her er anbefalingerne et skridt i den rigtige retning,” siger Gordon Ørskov Madsen.

DLF-formanden mener dog, det er en dårlig idé at afskaffe 10. klasse og erstatte den med et toårigt forløb på erhvervsskolerne, som kommissionen foreslår.

”Vi har set igen og igen, at det ikke hjælper at forsøge at tvinge de unge ind på erhvervsuddannelserne. Tværtimod risikerer det at have den modsatte effekt. Derfor virker det helt skævt at foreslå, at de unge nu skal presses ind på erhvervsskolerne allerede efter 9. klasse,” siger Gordon Ørskov Madsen.

I stedet ønsker han, at politikerne bruger de gode erfaringer fra folkeskolen, når de skal tage hul på reformkommissionens anbefalinger:

”I stedet for at gøre mere af det, vi ved ikke virker, skal vi trække på de gode erfaringer, vi har. Og vi ved, at de kommunale 10. klassecentre rent faktisk lever op til målsætningerne og lykkes med at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Vi skal se 10. klassecentrene som en del af løsningen, ikke en del af problemet,” siger DLF-formanden.